Історія: Україна і світ. 10 клас. Мудрий - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія: Україна і світ. 10 клас. Мудрий - Нова програма

У підручнику висвітлено основні події, явища і процеси, які визначали історію України і світу в 1914-1945 рр. Відповідно до нової навчальної програми підручник акцентує увагу на взаємодії української та світової історії. Структурні компоненти підручника спрямовано на реалізацію засад компетентнісно-орієнтованого навчання історії.

Вступ

§ 1. Переддень світової війни

Розділ 1. Перша світова війна

§ 2. Початок Першої світової війни. Політичні програми та орієнтації українців у зв’язку з початком війни

§ 3. Воєнні кампанії 1914-1916 рр.

§ 4. Повсякденне життя: на фронті та в тилу

§ 5. Завершення та наслідки війни

Розділ 2. Соціальні та національні революції в Європі. Українська революція

§ 6. Російська революція 1917 р.

§ 7. Українська революція: від автономії до незалежності

§ 8. Українська революція: національний і соціальний аспекти

§ 9. Революції в Центральній Європі

§ 10. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Українсько-польські відносини

§ 11. Українська державність і питання національних меншин

Розділ 3. Облаштування повоєнного світу: між демократією та авторитаризмом

§ 12. Паризька мирна конференція. Українське питання

§ 13. Економічний і суспільно-політичний розвиток країн Західної Європи та Америки

§ 14. Держави Центрально-Східної Європи

§ 15. Українська CPP в умовах нової економічної політики

§ 16. Політика «коренізації» більшовицького режиму. «Українізація»

§ 17. Соціальні зміни та культурне життя

Розділ 4. Тоталітарні режими як виклик людству

§ 18. «Велика депресія»

§ 19. Комунізм, фашизм і нацизм

§ 20. Виникнення авторитарних режимів. Боротьба за демократію

§ 21. Режим «санації» у Польщі

§ 22. Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР

§ 23. Репресії та Голодомор в Україні. Людина в умовах тоталітаризму: приклад України

§ 24. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

Розділ 5. Україна і світ напередодні Другої світової війни. Початок війни

§ 25. Європейська військово-політична криза. Вісь «Рим-Берлін»

§ 26. Політика «умиротворення». Карпатська Україна

§ 27. Німецько-радянські переговори та пакт Молотова-Ріббентропа

§ 28. Початок Другої світової війни. Радянська окупація Західної України

§ 29. «Дивна війна». Поразка Франції

§ 30. Радянізація західних областей України

§ 31. Українська еміграція на початку війни: вибір політичної позиції

Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати

§ 32. Напад Німеччини на Радянський Союз

§ 33. Нацистський окупаційний режим

§ 34. Голокост: знищення єврейського населення Європи

§ 35. Український національно-визвольний, комуністичний партизанський та інші рухи Опору на теренах України

§ 36. Вступ у війну США та формування антигітлерівської коаліції

§ 37. Воєнні перемоги союзників у 1942-1945 рр.

§ 38. Економічне та суспільне життя під час війни. Наслідки Другої світової війни для України

Основі дати та подіїПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.