Довідник з української мови та літератури. 5-9 класи. Кондесюк

Довідник з української мови та літератури. 5-9 класи. Кондесюк

Програма для 5–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Українська література. Програма для 5–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та нової редакції Українського правопису 2019 року. Мовні явища проілюстровано яскравими прикладами. Подано зразки правильного наголошування слів та практичні рекомендації щодо літературного слововживання. Особливу увагу приділено культурі мови.

У довіднику вміщено цікавий матеріал з української літератури, який допоможе узагальнити й систематизувати знання.

Посібник містить матеріали для узагальнення та систематизації знань з української мови та літератури курсу 5-9-х класів.

Матеріали викладено структуровано, схематично,послідовно. Мовні явища проілюстровано яскравими прикладами.

Містить короткий словник літературознавчих термінів.

Українська мова

Лексикологія

Фразеологія

Будова слова (морфеміка)

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Морфологія і правопис

Синтаксис і пунктуація

Пряма мова

Цитата

Учимося писати есе

Українська література

Література як мистецтво слова. Художній образ та літературний тип. Зміст і форма художнього твору

Ідея художнього твору. Проблематика та конфлікти в художньому творі

Композиція. Сюжет

Тропи. Види комічного

Усна народна творчість

Епос

Лірика. Особливості ліричних творів. Ліричний герой

Драма

Інші літературні види (жанри)

Особливості окремих літературних жанрів

Види художніх деталей

Усна народна творчість

Давня українська література

Григорій Сковорода (1722-1794)

Іван Котляревський (1769-1838)

Григорій Квітка-Основ’яненко (1778-1843)

Тарас Шевченко (1814-1861)

Марко Вовчок (1833-1907)

Пантелеймон Куліш (1819-1897)

Короткий словник літературознавчих термінів