Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Гущина

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Гущина

Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

Набуті у школі життєві навички та сформовані компетентності важливі для становлення вас як особистості, вони допомагають будувати систему особистісних цінностей та набувати вмінь, необхідних для успішної самореалізації.

Нова українська школа серед 10 ключових компетентностей виділяє компетентність «Екологічна грамотність і здорове життя», що включає:

  • уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку;
  • усвідомлення ролі навколишнього середовища в житті і здоров’ї людини;
  • здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.


Про все це йдеться в підручнику «Основи здоров’я».

Розділ 1. Здоров’я людини

§ 1. Спосіб життя і здоров’я

§ 2. Особисті цілі та життєве кредо

Практичне завдання. Аналіз свого способу життя та особистих цілей

§ 3. Сфери життя людини. Планування життя

Практичне завдання. Визначення цілей та розробка планів у різних сферах життя

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

§ 4. Взаємозв’язок складових фізичного здоров’я

§ 5. Рухова активність

§ 6. Гігієна, сон та біологічні ритми для здоров’я

§ 7. Харчування для здоров’я

§ 8. Контроль за масою тіла

Практичне завдання. Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму

§ 9. Моніторинг здоров’я

Практичне завдання. Експрес-оцінювання індивідуального рівня фізичного здоров’я

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

§ 10. Самооцінка та самовизначення

§ 11. Від самовизначення до самореалізації

§ 12. Ким бути?

Практичне завдання. Виявлення професійних схильностей

§ 13. Емоції та емоційна зрілість

§ 14. Саморегуляція. Методи самоконтролю

§ 15. Уміння вчитися

Практичне завдання. Визначення індивідуального стилю навчання

§ 16. Планування часу і підготовки до Державної підсумкової атестації (ДПА)

Практичне завдання. Відпрацювання навичок раціонального планування часу і підготовки до ДПА

§ 17. Самовиховання характеру

Практичне завдання. Самооцінка характеру. Проєкт самовиховання

§ 18. Життєві цінності та характер

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя. Соціальна компетентність

§ 19. Спілкування і стосунки

Практичне завдання. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками

§ 20. Цінність родини

Практичне завдання. Визначення місця здоров’я в ієрархії власних життєвих цінностей

§ 21. Репродуктивне здоров’я молоді

Практичне завдання. Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання

§ 22. Індивідуальний захист від ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів В і С

§ 23. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу — загроза людству

Практичне завдання. Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 24. Безпека людини

Практичне завдання. Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні

§ 25. Особиста, національна і глобальна безпека

§ 26. Глобальні загрози та екологія

Практичне завдання. Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади

§ 27. Інформаційне суспільство та сталий розвиток

Додатки

Післяслово