Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Самовиховання характеру

Щоб стати особистістю, потрібно знайти себе, виховати і навчити себе, визначити своє місце в житті, показати себе світу, зайняти в ньому своє місце і чинити гідно.

Іван Бойченко, український філософ

Якось на уроці «Людина і світ» учитель вивів на екран фото білого аркуша з чорною плямою посередині. Він дав десятикласникам завдання описати, що вони бачать, кількома словами чи реченнями. Через п'ять хвилин він зачитав описи, що були дуже схожі, бо всі учні писали про чорну пляму посередині аркуша... Проте ніхто не написав, що бачить білосніжний аркуш, на якому можна зробити малюнок, написати вірш, будь-що. Усі побачили на аркуші недолік, і ніхто не побачив великі можливості й переваги...

Якщо порівняти білий аркуш із вашим характером, то що може бути на ньому чорною плямою? Які риси ви хотіли б записати на аркуші свого характеру?

Людина здатна піднятися над своїм характером, змінити його, але основні риси зберігаються.

Риси характеру

Відома класифікація рис характеру за такими категоріями: основа особистості, ставлення до самого (самої) себе, до інших людей, до праці (схема 14).

Схема 14

Доповніть схему 14 наведеними нижче рисами характеру відповідно до класифікації.

Безстрашність, ввічливість, благодушність, веселість, гостинність, м’якість, життєрадісність, ніжність, наполегливість, незалежність, самостійність, співчутливість, впевненість, самоповага, терплячість, уміння слухати, цілісність, ентузіазм, агресивність, злість, образливість, егоїзм, легковажність, безвідповідальність, пихатість, грубість.

Чинники, від яких залежить характер людини

Характер людини залежить від спадковості, виховання та самовиховання.

Деякі риси характеру разом із особливостями зовнішності ми отримуємо у спадок від своїх предків. Але важливим є виховання, що визначається суспільним устроєм країни, сімейними та шкільними традиціями, обставинами життя.

Самовиховання ґрунтується на власних та суспільних цінностях.

Коли Бог зліпив людину з глини, в Нього залишився шматок. Він запитав: «Що тобі ще зліпити?» У відповідь було: «Зліпи мені щастя». Бог, нічого не сказавши, поклав той шматок людині на долоню.

Як ви розумієте цю притчу? Чи може людина використати цю глину на виліплювання свого характеру?

Характер людини змінюється у процесі самовиховання під впливом її вчинків, світогляду, переконань і звичок. Самовиховання передбачає, що ви маєте самі собі дати відповіді на запитання:

  • Який (яка) я є зараз?
  • Яким (якою) я маю стати?

Фактично відповідями на ці запитання будуть переліки рис вашого характеру — теперішніх і ймовірних у майбутньому. Не зайвим буде згадати й про ваші звички. І хоча звички не є складовими характеру, все ж вони впливають на його формування. Ви добре знаєте, що звичок можна набувати й позбавлятися. Тому й риси характеру ми можемо формувати й удосконалювати. Риси характеру виражаються не тільки в автоматизмі певних вчинків людини, а й у тому, як людина мислить, відчуває, розуміє почуття інших.

Альтруїст, на відміну від мізантропа, розуміє страждання людини, співчуває їй. Надаючи допомогу, альтруїсти відчувають задоволення, а якщо не змогли цього зробити, відчувають збентеження або навіть болісні докори сумління.

У чому різниця між альтруїстом і мізантропом? Які риси характеру притаманні альтруїсту, а у мізантропа — відсутні?

Самовиховання характеру передбачає критичну самооцінку і в подальшому звільнення від негативних та набуття бажаних рис характеру.

Для самовиховання важливо обрати приклад для наслідування. У нашому підручнику є розповіді про видатних людей, чиє життя, вчинки і характери заслуговують на вашу увагу; можливо хтось із цих людей стане для вас прикладом.

На формування характеру людини також впливає сім'я. Батьки, бабусі й дідусі стають для нас наставниками у дитячі роки, і можливо, на все життя.

Активна громадська діяльність, волонтерство, командна робота сприяють виробленню таких важливих рис характеру, як відповідальність, організованість, витримка, почуття обов'язку.

Пригадайте, розвитку яких рис характеру сприяють заняття фізичною культурою, спортом.

Юнакам і дівчатам, які займаються спортом, притаманні такі риси, як відповідальність, дисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість, принциповість, а особливо самостійність.

Люди із сильним характером у різних сферах діяльності досягають високих результатів, запланованих ще в юності. Такі люди з гідністю долають перешкоди й виклики, самореалізуються, постійно проводять самооцінювання та ставлять перед собою нові цілі.

Ключові ідеї параграфа

Позитивні риси характеру

1. Чому, на вашу думку, риси характеру класифікують за категоріями: основа особистості, ставлення до себе, до інших людей, до праці?

2. Наведіть приклади негативних рис характеру за відомими вам чотирма категоріями. Який характер буде в людини з такими рисами?

3. Поясніть залежність формування характеру від різних чинників.

4. Які риси характеру ви хотіли б виховати в себе?

5. Які вади ви хотіли б подолати?

6. Запропонуйте умови можливих змін рис характеру в обидва боки:

  • 1) покірність <———> слухняність <———> вміння довіряти
  • 2) деспотичність <———> владність <———> лідерство

7. Складіть ланцюжки позитивних змін рис характеру із запропонованого переліку:

самозакоханість, впертість, критичність, непримиримість, самовпевненість, упевненість у собі.

8. Яких звичок вам необхідно набути для вдосконалення характеру? Чому?

9. Чи маєте ви власну систему самовиховання? Які її основні правила?

Моделювання

Самооцінка характеру. Проект самовиховання

Самооцінка характеру

1. Проаналізуйте риси свого характеру за категоріями: основа особистості, ставлення до самого (самої) себе, до інших людей, до праці (с. 99).

2. Визначте, що у своєму характері вам хотілося б змінити (яких рис позбутися, які виховати). Поміркуйте, чому вам хочеться це змінити.

3. Виконайте дослідницький проект з ефективного самовиховання.

Проект самовиховання

  • Проаналізуйте наведений алгоритм самовиховання та висловіть свою думку про нього.

Алгоритм самовиховання

1. Сформулювати мету самовиховання згідно з самооцінкою характеру.

2. Розробити покроковий план зміни рис характеру.

3. Обрати собі кумира, образ для наслідування або заручитися підтримкою близьких.

4. Знайти для себе стимул рухатися до мети.

5. Зробити перший практичний крок, наприклад, якусь хорошу справу. Причому зовсім не важливо, яку саме, важливий сам факт прояву доброти.

6. Проводити моніторинг своїх досягнень.

7. Фіксувати успіхи та акцентуватися на них.

  • Як ви вважаєте, чи важко дотримуватися такої послідовності дій?
  • Які пункти актуальні для вас саме зараз?
  • Складіть власні правила самовиховання.