Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Уміння вчитися

Є три необхідні звички, які за будь-яких умов зроблять доступною будь-яку річ, яку тільки може уявити людина:

 • звичка до праці,
 • звичка до здоров'я,
 • звичка до навчання.

(Елберт Хаббард, американський письменник, видавець, художник і філософ)

Які звички, що стосуються праці, здоров'я та навчання, ви маєте? Які вважаєте ще не сформованими? Чому?

Спочатку спробуємо з’ясувати, що таке ефективне навчання. Педагоги визначають його як процес засвоєння інформації та здобуття нових знань із максимальною якістю.

Процес засвоєння інформації відбувається через її сприйняття, осмислення та розуміння, узагальнення та закріплення у пам’яті.

Способи ефективного навчання

Комусь із вас навчання дається легко, іншим для того, щоб засвоїти матеріал, необхідно займатися значно більше, працювати з репетиторами.

Але не всі задумуються над необхідністю навчатись. Дехто навіть думає, що шкільне навчання не важливе, що знання, здобуті у школі, можуть і не знадобитися в житті.

Проте слід усвідомлювати, що успіх забезпечується саме ґрунтовною підготовкою до майбутнього життя і залежить від того, як ви у школі навчилися вчитися, здобувати, опрацьовувати та запам’ятовувати інформацію.

Прочитайте і поміркуйте, чому в одній із міжнародних ІТ-компаній вважають необхідними саме перелічені навички. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Чи вважаєте ви, що саме цьому слід навчатись у шкільні роки?

Учням та ученицям для успішної роботи і життя в інформаційному суспільстві необхідно навчитися:

 • ефективно використовувати знання в реальному житті;
 • творчо мислити, послідовно і логічно міркувати, подавати і захищати свої ідеї;
 • ставити цілі й робити кроки для їх реалізації, визначати пріоритети, планувати конкретні результати і нести персональну відповідальність за них;
 • працювати в команді і мати навички спілкування;
 • володіти інформаційною культурою і комп’ютерною грамотністю.

(Стаття із сайта освітніх програм компанії Intel)

Щоб ефективно навчатися, тобто працювати з інформацією, набувати потрібних навичок та застосовувати ці знання і навички у навчальних і життєвих ситуаціях, візьміть до уваги описані нижче основні загальні способи, що дозволять зробити ваше навчання ефективним. Визначтесь зі своїми індивідуальними особливостями сприйняття інформації та навчання, опрацювавши матеріал «Моделювання» в кінці параграфа (с. 90).

Умови ефективного навчання

У будь-якому класі є учні та учениці з різною успішністю, хоча здавалося б, на уроках усі перебувають в однакових умовах, вивчають однакові предмети, отримують однакові домашні завдання. Тож чи існують «секрети» успішного навчання? Від чого залежить його ефективність?

Попрацюйте в групах. Проаналізуйте першу частину схеми 13. Поміркуйте, що впливає на ваше навчання, доповніть цю частину схеми за потреби. Наведіть приклади негативного впливу на результат навчання. Складіть список конкретних умов ефективного навчання, накресліть у зошиті другу частину схеми і заповніть її.

Схема 13

На те, наскільки ефективно ви навчаєтесь, впливає не лише ваше оточення, а й ваша внутрішня мотивація, зацікавленість, налаштованість сприймати нове й опановувати життєві навички, розуміти сенс їх застосування в реальному житті.

Налаштовуйте себе на позитив, займайтеся танцями, фізичними вправами, спортом, музикою, мистецтвом, розвивайте свої здібності, застосовуйте способи ефективного навчання.

Мотивація — це процес формування внутрішнього бажання людини до певної діяльності. З іншого боку — це особисті причини, що спонукають людину до дій, вчинків.

За результатами дослідження встановлено, що повноцінний нічний сон сприяє закріпленню сформованих напередодні навичок. Так, учні експериментальної групи, які мали 12-годинну перерву в навчанні та можливість поспати перед перевіркою, виявили підвищення рівня знань на 20,5 %. Учні другої групи мали лише 4-годинну перерву. їхній результат покращився порівняно з попереднім лише на 3,9 %.

Активне і пасивне навчання

Я бачу і я забуваю, я чую і я пам'ятаю, я роблю і я розумію.

Конфуцій

Методи навчання поділяють на активні і пасивні. Більших успіхів ви досягнете, якщо навчатиметесь активно: працюватимете в групі, реалізовуватимете дослідницькі навчальні проекти. Адже у такий спосіб засвоєння інформації відбувається більш глибоко й переходить у навички або довготривалу пам’ять.

Мал. 30. Піраміда навчання

1. Як впливають методи навчання на його ефективність?

2. Проаналізуйте малюнок 30. Розподіліть методи навчання на активні і пасивні:

 • слухати лекцію чи розповідь учителя;
 • переглядати навчальне відео;
 • спостерігати за діяльністю інших;
 • брати участь в опитуванні;
 • самостійно виконувати завдання;
 • обговорювати, дискутувати;
 • ставити запитання вчителю та однокласникам;
 • шукати відповіді на проблемні питання.

Зараз на уроках прийнято використовувати інтерактивні методи навчання, що передбачають взаємодію учнів не тільки з учителем, а й між собою і домінування активності учнів у процесі навчання.

Стиді навчання

Навчання — це складний процес, що триває протягом усього життя. Різні люди потребують різних методів навчання. Із часом у кожного виробляється індивідуальний стиль навчання.

Виділяють сім основних стилів навчання, які можуть інтегруватись чи поєднуватись.

Щоб краще сприймати та засвоювати інформацію, застосовуйте різні стилі навчання.

Наступні два стилі пов’язані з тим, як вам комфортніше навчатися, — наодинці або в групі чи парі.

Ключові ідеї параграфа

 • 1. Які умови можуть забезпечити вам ефективне навчання?
 • 2. Придумайте візуалізацію процесу сприйняття і засвоєння інформації (зверніться до матеріалу на с. 83).
 • 3. Проаналізуйте, який стиль навчання у вашому класі переважає протягом дня: активний чи пасивний.
 • 4. Ознайомтеся з описаними ситуаціями. Дайте відповіді на запитання, виконайте завдання.

До мудрого педагога звернулися батьки десятирічної дитини, яку в школі вважали абсолютно нездатною до навчання. Батьки розповіли, що дитина не могла засвоїти навіть просту арифметику: не вміла складати і віднімати. Учитель поговорив із дитиною та попросив її спочатку просто пострибати через камінці. Потім сказав: «Дивись, робиш один стрибок, потім другий, а потім ще стрибай два рази. Скільки всього разів?» Дитина відповіла правильно — «чотири». Далі, стрибаючи через камінчики, вона легко віднімала й складала.

• Який тип сприйняття інформації мала дитина? Як краще навчатися дитині з таким типом сприйняття?

Із блогу школяра:

«Дев’ятий клас. Вісім з половиною років у школі. Що мені дало навчання? Виявляється, я вмію добре читати й розуміти те, про що пишуть у книжках, Інтернеті, оголошеннях, бачу помилки у рекламних листівках. Можу критично оцінити інформацію, зробити свої висновки стосовно її достовірності. Я вільно говорю українською мовою, також знаю, хоч і не досконало, німецьку й англійську. Мене навряд чи обрахують у магазині. Я не стану платити більше, бо можу оцінити річ чи послугу. Виявляється, це ті навички, яких я спочатку набував у школі і які потім відпрацьовував у реальних життєвих обставинах».

• Подумайте, як би ви могли продовжити допис, якби він був ваш.

Моделювання

Визначення індивідуального стилю навчання

Для визначення індивідуального стилю навчання встановіть, який тип сприйняття інформації є для вас провідним: візуальний, аудіальний, кінестетичний або дигітальний.

Розподіл людей на ці типи дуже умовний. Насправді всі ми можемо мати комбінацію кількох типів із переважанням одного або двох. Знання свого провідного типу дозволить більш якісно засвоювати будь-яку інформацію, розуміти співрозмовників і доносити свої думки до них.

• Визначте, який тип сприйняття інформації є для вас провідним. Для цього виконайте подані завдання.

1. Поспостерігайте за собою. Як організовані ваші думки: яскравими картинками і образами (візуал), відчуттями (кінестетик), звуками й інтонаціями (аудіал), внутрішньою мовою, логічними зв’язками, смислами (дигітал)?

2. Визначте, який канал сприйняття у вас переважає. Прочитайте фрази, подані нижче. Що ви уявили спочатку, прочитавши фразу? А що виникло пізніше?

Пухнасте кошеня.

Піаніст за роялем.

Жовтий лимон.

Автомобіль на трасі.

Оцініть свою реакцію:

якщо ви одразу побачили картинку чи образ, то найімовірніше, ви — візуал;

якщо ж ви спочатку почули звуки, у лише потім побачили картинку, то ви — аудіал;

якщо у вас першими з'являються тілесні відчуття: дотику, смаку, запаху, відчуття текстури або температури, ви — анестетик;

дигіталу найперше хочеться промовити слово.

3. Поспостерігайте за собою і відзначте, який тип сприйняття у вас розвинений найбільше. Що ви схоплюєте швидко і легко: картинки, звуки, відчуття, логічні зв'язки? Що вам легше запам'ятати?

4. Пройдіть психологічний тест «Визначення типу сприйняття інформації» за методикою С. Єфремцевої (додаток, а. 181).

5. Розгляньте інфографіку (мол. 31). Оберіть прийоми ефективного навчання, що підходять саме вам.

Мул. 31. Навчання відповідно до типу сприйняття