Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

Набуті у школі життєві навички та сформовані компетентності важливі для становлення вас як особистості, вони допомагають будувати систему особистісних цінностей та набувати вмінь, необхідних для успішної самореалізації.

Нова українська школа серед 10 ключових компетентностей виділяє компетентність «Екологічна грамотність і здорове життя», що включає:

• уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку;

• усвідомлення ролі навколишнього середовища в житті і здоров'ї людини;

• здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. Про все це йдеться в підручнику «Основи здоров'я».

Розділ 1. Здоров’я людини

§ 1. Феномен життя і здоров’я

§ 2. Життєве кредо

§ 3. Сфери життя людини. Планування життя

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

§ 4. Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку

§ 5. Рухова активність

§ 6. Гігієна, сон та біологічні ритми для здоров’я

§ 7. Харчування для здоров’я

§ 8. Контроль за масою тіла

§ 9. Моніторинг здоров’я

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

§ 10. Самооцінка та самовизначення

§ 11. Від самовизначення до самореалізації

§ 12. Ким бути?

§ 13. Емоції та емоційна зрілість

§ 14. Саморегуляція. Методи самоконтролю

§ 15. Уміння вчитися

§ 16. Планування часу і підготовки до іспитів

§ 17. Самовиховання характеру

§ 18. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності і якість життя. Моральний розвиток особистості

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя. Соціальна компетентність

§ 19. Спілкування і стосунки

§ 20. Цінність родини

§ 21. Репродуктивне здоров’я молоді

§ 22. Індивідуальний захист від ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів В і С

§ 23. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу — загроза людству

Тема 2. Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 24. Безпека людини

§ 25. Взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

§ 26. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Екологічне законодавство

§ 27. Поняття сталого розвитку та інформаційного суспільства

Додатки

Післяслово