Підручник з Історії України. 8 клас. Гупан - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 8 клас. Гупан - Нова програма

Гупан Н. М. «Історія України» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Актуальний у сучасному суспільстві навчальний предмет викладено авторами підручника «Історія України. 8 клас» для ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами в доступній та зручній формі. Використано багато ілюстративного матеріалу. Зображення забезпечують візуальне занурення учня в історичну епоху та є додатковим інформаційним джерелом для аналізу під час індивідуальної роботи та навчальної діяльності в парах і групах. Теоретичні відомості вдало доповнено уривками з історичних джерел, документами, цитатами із праць провідних учених-істориків. При чому наводяться різні погляди науковців та очевидців на одні й ті самі факти та історичні постаті. Повага до історичної пам’яті та української державності, любов до Батьківщини, до рідної мови, національних традицій, толерантне ставлення до кожної людини — це основні ціннісні орієнтири навчальної книги.

§ 1. Вступ. Історія України — складова європейської історії

Розділ І. Українські землі в XVI ст.

§ 2. Політичне становище та соціальна структура населення у першій половині XVI ст.

§ 3. Економічне життя та самоврядування на українських землях у першій половині XVI ст.

§ 4. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі

§ 5. Виникнення Запорозького козацтва

§ 6. Українське козацтво у XVI ст.

§ 7. Практичне заняття. Повсякденне життя українського населення у XVI ст.

§ 8. Особливості релігійного життя на українських землях у XVI ст.

§ 9. Освіта і книгодрукування на українських землях у XVI ст.

§ 10. Розвиток містобудування архітектури та образотворчого мистецтва на українських землях у XVI ст.

Перевірте свої знання з розділу «Українські землі в XVI ст.»

Розділ ІІ. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 11. Берестейська церковна унія

§ 12. Кримське ханство в XVI ст.

§ 13. Походи козаків на Туреччину і Крим у XVI — першій половині XVII ст.

§ 14. Діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного. Хотинська війна 1621 р.

§ 15. Практичне заняття. Українське козацтво

§ 16. Відновлення православної ієрархії

§ 17. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

§ 18. Розвиток освіти і культури в першій половині XVII ст.

Перевірте свої знання з розділу «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Розділ ІІІ. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни українського народу

§ 20. Українська козацька держава Війська Запорозького

§ 21. Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і особистість

§ 22. Від Зборівського договору до Кам'янецької угоди

§ 23. Військово-політичний союз із Московським царством і похід на західноукраїнські землі

Перевірте свої знання з розділу «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ ІV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 24. Україна за гетьмана Івана Виговського

§ 25. Від Переяславського договору до Андрусівського перемир'я

§ 26. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина у 60—80-х рр. XVII ст.

§ 27—28. Україна в останній чверті XVII ст.

§ 29. Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки

§ 30. Україна за гетьманування Івана Мазепи

§ 31. Пилип Орлик і його Конституція

§ 32. Церковне й культурне життя в другій половині XVII — на початку XVIII ст.

Перевірте свої знання з розділу «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 33. Гетьманщина в першій половині XVIII ст.

§ 34. Ліквідація гетьманства в Україні

§ 35. Ліквідація Запорозької Січі

§ 36. Південноукраїнські землі й Крим у XVIII ст.

§ 37. Правобережжя та західноукраїнські землі у 20—60-х рр. XVIII ст.

§ 38—39. Правобережжя та західна Україна в останній третині XVIII ст.

§ 40. Розвиток освіти і науки на українських землях у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 41. Розвиток архітектури, образотворчого та музичного мистецтв у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 42. Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела

Перевірте свої знання з розділу «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

Словник історичних термінів

КартиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.