Підручник з Історії України. 7 клас. Гупан - Нова програма

Підручник з Історії України. 7 клас. Гупан - Нова програма

Підручник «Історія України. 7 клас» допоможе учням скласти уявлення про історію середньовічної України, а також навчить працювати творчо, виявляти власне ставлення до подій, явищ і тенденцій в історії України зазначеного періоду. У підручнику акцентується увага на питаннях духовної і матеріальної культури, історико-культурних традиціях України Середньовічної доби.

Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог особистісно орієнтованого підходу до навчання, що дає можливість вчителю диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку діяльність.

§ 1. Історія України в стародавні часи

§ 2. Що вивчає середньовічна історія України

Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України

§ 3. Слов'янські племінні союзи на території України

§ 4. Утворення Русі-України

§ 5. Князювання Ігоря та Ольги

§ 6. Практичне заняття. Князь Святослав і його походи

Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI століття

§ 7. Київська держава за часів князя Володимира Великого

§ 8. Київська держава (Русь-Україна) князя Ярослава Мудрого

§ 9. Культура Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 10. Соціально-політичний устрій, господарське життя за часів розквіту Русі

§ 11. Практичне заняття. Християнська релігія і церква в житті давньоруського (давньоукраїнського) суспільства

Розділ ІІІ. Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині XIII століття

§ 12. Київська держава (Русь-Україна) за правління нащадків Ярослава в XI ст.

§ 13. Остання спроба централізації влади та роздробленість земель у XII ст.

§ 14. Політичне, соціально-економічне та культурне життя в удільних князівствах середини XII — першої половини XIII ст.

§ 15. Галицьке і Волинське князівства у другій половині XII ст.

§ 16. Практичне заняття. Літописи та твори давньоруської літератури «Повчання дітям» і «Слово о полку Ігоревім» як історичні джерела

Розділ ІV. Галицько-Волинська держава

§ 17. Галицько-Волинська держава за Романа Мстиславича та його синів

§ 18. Монгольська навала на українські землі

§ 19. Внутрішня політика Данила Романовича

§ 20. Практичне заняття. Зовнішня політика Данила Романовича

§ 21. Культура Галицько-Волинської держави

§ 22. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича

Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV століття)

§ 23. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського і приєднання українських територій до інших держав

§ 24. Держави середньовічного Криму (друга половина XIV—XV ст.)

§ 25—26. Соціальний устрій і господарське життя України (друга половина XIV—XV ст.)

§ 27—28. Культура України (друга половина XIV—XV ст.)

§ 29. Практичне заняття. Етнічний склад населення України. Повсякденне життя в XIV—XV ст.

Підготуйтеся до уроку річного узагальнення. Середньовічна історія України

Карти

Словник термінів

Працюючи з підручником, скористайтеся пам’ятками