Захист Вітчизни. Основи медичних знань. 11 клас. Гудима

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Короткий словник термінів

А

Абстинентний синдром (синдром відміни, синдром залежності, післядії, рикошету, ломка) — патологічний стан, який розвивається в разі раптового припинення вживання психотропних чи наркотичних речовин або лікарських препаратів, які, як правило, були вживані у великих дозах.

Акредитація — засвідчення компетентності особи на виконання певних видів робіт.

Анексія — це насильницьке захоплення державою всієї або частини території іншої держави та народу і включення її до свого складу.

Апартеїд — дискримінаційна політика, що спрямована на обмеження прав чорношкірих громадян.

Апатія — клінічний симптом, який характеризується байдужим ставленням до довкілля, зникненням зовнішніх проявів емоційних реакцій. Є звичайним проявом депресії, яку можуть спричинити деякі лікувальні препарати, шизофренії, різних соматичних і неврологічних хвороб.

Асфіксія механічна (задуха) — стан організму, у якому внаслідок механічного припинення доступу повітря в легені настає захворювання чи смерть.

Б

Безвісно зникла особа — особа, безвісно відсутня, зникла безвісти — людина, що зникла під час ведення воєнних дій і місцезнаходження якої невідоме.

Г

Геноцид — цілеспрямовані дії для знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

Е

Експансивна куля — особлива куля, у якої в головній частині є виїмка, завдяки чому, потрапляючи в ціль, куля «розкривається», звідси походить назва (від англ. expansion) — розширення, розкривання. Така куля має низьку пробивну здатність, але, влучаючи в незахищене тіло, завдає великих ушкоджень у м’яких тканинах, через що її визнано негуманною.

Емфізема середостіння — це наявність повітря у середостінні, яке проникає туди внаслідок травми грудної клітки.

Епідемія — масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

І

Інтернування — примусове затримання, переселення або інше обмеження свободи пересування громадян сторони, що воює, які перебувають на території іншої сторони, що воює, або затримання нейтральною державою військовослужбовців сторін, що воюють.

Істерика — демонстративна поведінка, що виражає активний протест, власні страждання і неможливість адекватних реакцій. Істеричною також називають голосну, неспокійну поведінку, яка провокує інших людей на такі ж емоції.

К

Кодифікація — це зведення, упорядкування сукупності взаємопов’язаних юридичних розпоряджень. Їй властивий значний обсяг, складна структура, внутрішня узгодженість і високий рівень узагальненості нормативних розпоряджень, що забезпечує максимальну повноту регулювання відповідної сфери відносин. Кодифікація спрямована на створення більш стійких, стабільних норм, розрахованих на тривалий період дії.

Конвенція (від лат. conventio — договір, угода) — різновид міжнародного договору; угода між суб’єктами міжнародного права, що регулює між ними відносини через створення взаємних прав та обов’язків. Як правило, назву конвенції отримують багатосторонні угоди.

Конікотомія — процедура екстреної допомоги, під час якої проводять серединне розсічення гортані між перснеподібним і щитоподібним хрящами в межах перснещитоподібної зв’язки для запобігання смерті від задухи через обмеження надходження повітря в дихальні шляхи.

Л

Лазерна зброя — це зброя масового ураження, уражаюча дія якої ґрунтується на використанні гостронапрямлених променів електромагнітної енергії або концентрованого пучка елементарних частинок, розігнаних до великих швидкостей.

Латеральний — бічний.

Лубрикант (від лат. lubrico — зволоження) — гель-змазка.

М

Міна — вид боєприпасів, що застосовують для влаштування наземних або морських загороджень, а також для стрільби з мінометів і гладкоствольних безвідкатних гармат.

Міна-пастка — пристрій або матеріал, що призначений, сконструйований або пристосований для того, щоб вбивати або заподіювати ушкодження. Вона спрацьовує зненацька, коли людина доторкається або наближається до предмета, що здається нешкідливим, або чинить дію, що здається безпечною.

Н

Напади невибіркового характеру — а) напади, не спрямовані на конкретні воєнні об’єкти; б) напади, під час яких застосовують засоби ведення воєнних дій, які не можуть бути спрямовані на конкретні воєнні об’єкти; в) напади, коли застосовують методи або засоби ведення воєнних дій, наслідки яких не можуть бути обмежені, як це вимагає МГП, і які в кожному такому випадку вражають воєнні об’єкти й цивільних осіб та об’єкти, не розрізняючи їх.

НАТО — Північноатлантичний альянс (від англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO).

Невідкладний стан — раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

О

Оклюзійна пов’язка — засіб для герметизації рани, який показаний у разі ранових інфекцій грудної клітки (відкритому пневмотораксі).

П

Парамілітарний — той, що має військовий характер (або наближений до нього), але формально не належить до складу збройних сил.

Патогенез (від грец. pathos — страждання, хвороба і genesis — походження, виникнення) — механізми виникнення і розвитку хвороби і окремих її проявів на різних рівнях організму — від молекулярних порушень до змін в органах і системах; розділ патології, що трактує питання патогенезу.

Пневмоторакс — стан, за якого через ушкодження стороннім предметом грудної стінки порушується герметичність плевральної порожнини і повітря проникає туди, і скупчується, одночасно підвищуючи тиск у ній. Відповідно зменшується поступлення кисню в організм, необхідного для його життєдіяльності.

Превентивні смерті — смерті, яких можна було б запобігти (уникнути) в умовах бойових дій шляхом надання домедичної допомоги.

Р

Ратифікувати — дати згоду уповноваженого органу законодавчої влади на обов’язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичної сили та становить частину національного законодавства.

Репресалії (від лат. repressalial — утримувати, зупиняти) — дипломатичний термін, вид міжнародно-правових санкцій; це односторонні примусові заходи, що застосовує одна держава у відповідь на неправомірні дії іншої держави з метою примусити припинити їх і прийняти запропоновані вимоги. Форми репресалій: ембарго, бойкот, заморожування авуарів (внесків) держави-порушника в банках, вилучення своїх внесків із банків держави-порушника, застосування військової сили тощо. Репресалії допускаються сучасним міжнародним правом як контрзахід у разі правопорушення.

С

Ступор — стан нечутливості, отупіння, нерухомості в людини, який виникає під час психічних захворювань, отруєнь, травматичних ушкоджень мозку тощо.

Т

Тактична медицина — надання допомоги на догоспітальному етапі, націлене передусім на усунення попереджуваних причин смерті, за принципами, що враховують загрозу від бойових дій чи активного стрільця. Тактична медицина виокремилась в окремий напрям після появи настанов ТССС та подібних до них інших настанов і програм навчання. Розрізняють тактичну медицину власне в умовах бойових дій та тактичну екстрену медицину.

Ф

Фібриляція — хаотичні різночасові скорочення волокон серцевого м’яза (фібрил), що не дають серцю змоги гнати кров по судинах.

Фланець — плоске кільце-обмежувач на повітроводі з рівномірно розташованими отворами.

Ш

Шок — патологічний розлад функцій життєвих систем організму, що супроводжується порушенням дихання і кровообігу.