Захист Вітчизни. Рівень стандарту. 11 клас. Гудима

§ 5. Виконання першої вправи з метання ручних гранат

1. Які навички й уміння, здобуті на уроках фізичної культури, допомагають досягти успіхів у метанні гранат?

2. Які поняття з фізики допомагають зрозуміти техніку метання гранат?

3. Яка тема вже ознайомлювала вас з такою мішенню, яку зображено на іл. 5.1?

Іл. 5.1. Мішень № 8 — ростова фігура

Виконання першої вправи з метання ручних гранат. Умови виконання: вправа полягає в метанні ручної оборонної навчально-імітаційної ручної гранати з місця з окопу.

Ціль: три атакуючі стрільці — ростові фігури (мішень № 8) (іл. 5.2), встановлені в позначеному габариті на відкритій місцевості по фронту 10 м та в глибину 5 м.

Іл. 5.2. Навчально-тренувальна (операційна) картка

Габарит розбивають углиб на три частини: центральну — завглибшки 1 м; ближню та дальню — завглибшки по 2 м. Мішені встановлюють так: дві — у центральній частині та одну — у середині дальньої.

Дальність до цілі становить 25 м.

Час на виконання: до 30-ти с від команди «Гранатою — вогонь!» до вибуху гранати.

Кількість гранат: 1 навчально-імітаційна.

Положення для метання: стоячи з окопу.

Оцінка: «відмінно» — влучити в центральну частину габарита; «добре» — влучити в дальню частину габарита; «задовільно» — влучити в ближню частину габарита.

Для практичного виконання першої вправи з метання ручних гранат під наглядом керівника підготовлюють три навчальних місця. Для кожного з них розробляють навчально-тренувальні картки (НТК).

На першому навчальному місці вивчають умови першої вправи з метання ручних гранат та заходів безпеки в поводженні з ними, а також порядок зарядження та розрядження гранати.

Друге навчальне місце відводять для тренування прийомів метання ручних гранат.

Третє навчальне місце — для виконання першої вправи з метання ручних гранат.

За кожною НТК той, хто навчається, зазвичай виконує тренування 3-4 рази, а за потреби й більше.

Метання ручної оборонної навчально-імітаційної ручної гранати з місця з БМ (макетів, тренажерів).

Ціль: три атакуючі стрільці — ростові фігури (мішень № 8) на відкритому майданчику в крузі радіусом 2 м (уночі підсвічується) (іл. 5.3). Дальність до цілі: від БМ до центра кола — 25 м. Кількість гранат: 1 навчально-імітаційна. Час: 10 с від команди «Гранатою — вогонь!» до зачинення люка. Умови виконання вправи: вправа виконується з БМ, навчальної башти або тренажера з місця. Оцінка: «відмінно» — влучити в круг радіусом 2 м; «добре» — влучити в круг радіусом 4 м; «задовільно» — влучити в круг радіусом 6 м.

Іл. 5.3. Схема обладнання навчального місця для метання навчально-імітаційних гранат

1. Звідки і що метають, виконуючи першу вправу з метання ручних гранат? 2. Схарактеризуйте ціль під час виконання першої вправи з метання ручних гранат. 3. Що таке габарит і на скільки частин його розбивають углиб? 4. Яку команду подають для виконання першої вправи з метання ручних гранат і скільки часу дано на її виконання? 5. З якого положення метають гранату під час виконання першої вправи з метання гранат? 6. Як оцінювати виконання першої вправи з метання гранат?