Хімія. Повторне видання. 9 клас. Григорович

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Повторне видання. 9 клас. Григорович

Ви продовжуєте вивчати одну з найчудовіших наук — хімію. У 9 класі на вас чекають нові хімічні таємниці. Ви ознайомитеся з поширеними в природі системами — розчинами — та дізнаєтеся про основні закономірності хімічних процесів. Ви зануритеся в дивовижний світ органічних речовин, що приховує безліч секретів і цікавинок. Доторкнетеся до таємниць життя і зрозумієте, що хімія може пояснити багато явищ, які трапляються навколо вас: чому утворюється кислотний дощ, як примусити речовини взаємодіяти, чому автомобілі рухаються та багато іншого.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Домашній експеримент № 1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо)

§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати

§ 5. Поняття про водневий зв'язок

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§ 7. Характеристики розчинів

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

§ 11. Кислотність середовища. Поняття про pH розчину

Лабораторні досліди № 1—3

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Лабораторні досліди № 4—6

Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 13. Виявлення йонів у розчинах

Лабораторні досліди № 7—9

Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Ступінь окиснення елементів

§ 15. Окисно-відновні реакції

§ 16. Окисники й відновники

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

§ 19. Термохімічні рівняння реакцій

§ 20. Швидкість хімічної реакції

Лабораторний дослід № 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

§ 21. Класифікація хімічних реакцій

Тема 3. Хімічні реакції

§ 22. Вступ до органічної хімії

§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень

§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

§ 26. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях

§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

§ 29. Природні джерела вуглеводнів

§ 30. Метиловий та етиловий спирти

§ 31. Отруйність метанолу та етанолу

§ 32. Гліцерол

Лабораторний дослід № 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом

§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота

Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило

Домашній експеримент № 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку

§ 35. Жири

§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза

Лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

Лабораторні досліди № 13, 14

Домашній експеримент № 3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах

Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 38. Білки та амінокислоти

§ 39. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку

§ 41. Місце хімії в системі наук

§ 42. Хімічна наука в Україні

§ 43. Хімічне виробництво в Україні

Додатки

Відповіді на розрахункові задачі