Підручник з Хімії. 9 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 12

Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини глюкози та сахарози, CuSO4, NaOH.

Правила безпеки:

• для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі, на одяг; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води та протріть ушкоджене місце розведеним розчином боратної кислоти.

Добудьте купрум(ІІ) гідроксид: до 1-2 мл розчину лугу в пробірці додайте кілька крапель розчину купрум(ІІ) сульфату. До осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин глюкози до розчинення осаду купрум(ІІ) гідроксиду. Перемішайте суміш. Що відбувається? В який колір забарвлюється розчин? Які висновки про будову молекули глюкози можна зробити за результатами досліду?

Повторіть дослід, але замість розчину глюкози використайте розчин сахарози. Чи є відмінності у ваших спостереженнях? Чи зміняться результати досліду, якщо замість глюкози та сахарози використати гліцерол?

Ключова ідея

Вуглеводи є матеріальними носіями енергії, вони забезпечують перенос енергії Сонця від рослин до тварин.

Контрольні запитання

437. Дайте визначення класу вуглеводів.

438. Як класифікують вуглеводи? Наведіть приклади представників кожної групи вуглеводів.

439. Схарактеризуйте фізичні властивості глюкози й сахарози.

440. У результаті якого процесу утворюється глюкоза в природі?

441. Яка реакція є якісною для виявлення глюкози?

442. Опишіть поширеність і застосування глюкози й сахарози. На яких властивостях воно ґрунтується?

Завдання для засвоєння матеріалу

443. Із наведених формул випишіть формули вуглеводів: C3H8O, C5H10O5, C12H26O2, C12H22O11, C6H12O.

444. Обчисліть масові частки Карбону й води: а) у глюкозі; б) у сахарозі. Яка з цих речовин більше багата на Карбон, а яка — на воду?

445. Порівняйте кількість теплоти, що отримує організм з 1 г жиру та з 1 г глюкози. Як ви вважаєте, чому вуглеводи є основним джерелом енергії у тварин, а жири — лише резервним джерелом?

446. Визначте невідому речовину X і складіть рівняння реакцій, що відповідають такій схемі перетворень: C6H12O6 —> X —> CaCO3.

447. У медицині для ін'єкцій використовують розчин глюкози з масовою часткою близько 5 %. Обчисліть масу глюкози, необхідну для приготування такого розчину масою 1 кг.

448. При згорянні глюкози кількістю речовини 1 моль виділяється 2800 кДж енергії. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

449. За даними з попереднього завдання складіть термохімічне рівняння реакції фотосинтезу.

450. Під час гідролізу сахарози утворилося 360 г суміші глюкози й фруктози. Визначте маси сахарози й води, що прореагували.

451. Одне дерево за добу в середньому перетворює на вуглеводи вуглекислий газ масою 55 г. Яка маса глюкози при цьому утворюється?

452. Для процесу фотосинтезу зелені рослини нашої планети щорічно поглинають 200 млрд тонн вуглекислого газу. Який об'єм кисню (н. у.) виділяється при цьому в атмосферу?

453*. У телевізійній рекламі можна почути, що після вживання їжі в ротовій порожнині порушується кислотно-лужний баланс, і щоб його відновити, треба жувати гумку з карбамідом. Як ви вважаєте, яким чином порушується цей баланс? За рахунок якого процесу він порушується? Яка роль карбаміду у відновленні балансу?

454*. На етикетці харчових продуктів обов'язково вказують уміст поживних речовин: жирів, білків та вуглеводів. Розгляньте етикетки харчових продуктів, які ви часто вживаєте (напої, снеки, шоколадки тощо), й оцініть масу цукру, що ви споживаєте з цими продуктами щоденно. Порівняйте отриману масу з рекомендованою дієтологами добовою дозою вуглеводів.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.