Підручник з Хімії. 9 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 11

Взаємодія гліцеролу з купрум(II) гідроксидом

Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, пальник.

Реактиви: розчини гліцеролу, CuSO4, NaOH (або KOH).

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;

• під час нагрівання не торкайтеся руками гарячих предметів;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі, на одяг; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води та протріть ушкоджене місце розведеним розчином боратної кислоти.

1. Добудьте купрум(II) гідроксид: у пробірку налийте розчину лугу об’ємом 1-2 мл та додайте кілька крапель розчину купрум(ІІ) сульфату.

2. До осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин гліцеролу до розчинення осаду купрум(ІІ) гідроксиду. Перемішайте суміш. Що відбувається? В який колір забарвлюється розчин?

3. Отриманий розчин обережно нагрійте в полум’ї пальника. Що відбувається? Сформулюйте ознаку якісної реакції на багатоатомні спирти.

Ключова ідея

Збільшення числа гідроксильних груп у молекулі добре ілюструє закон переходу кількісних змін у якісні: принципово властивості не змінюються, але ті, що є, виявляються по-іншому.

Контрольні запитання

378. За якою ознакою сполуки відносять до багатоатомних спиртів?

379. Схарактеризуйте фізичні властивості гліцеролу. Чим вони відрізняються від властивостей одноатомних спиртів? Чим це зумовлено?

380. Наведіть молекулярну формулу гліцеролу. Похідним яких вуглеводнів він є?

381. Чим подібне і чим відрізняється горіння гліцеролу від горіння етанолу? Складіть відповідні рівняння реакцій.

382. Опишіть застосування гліцеролу. На яких властивостях ґрунтується його застосування в різних галузях промисловості?

Завдання для засвоєння матеріалу

383. Доведіть, що гліцерол — це насичена сполука.

384. Порівняйте фізичні властивості етанолу й гліцеролу. Поясніть, як впливають водневі зв'язки на подібність та відмінність їхніх властивостей.

385. У двох пробірках містяться дві рідини — етанол і гліцерол. Як можна їх розрізнити? Складіть план проведення досліду.

386. Порівняйте об'єми кисню, необхідні для спалювання етанолу й гліцеролу масою по 1 г. В якому випадку кисню витратиться більше?

387. Для приготування зволожуючого розчину рекомендують змішати одну чайну ложку гліцеролу з трьома столовими ложками води. Обчисліть масову частку гліцеролу в такому розчині, якщо в чайну ложку вміщується близько 5 мл рідини, у столову — 15 мл. Інші необхідні дані знайдіть у тексті параграфа.

388. Косметичні препарати для зволоження шкіри на основі гліцеролу рекомендують застосовувати за вологості повітря більшій за 65 %, оскільки за меншої вологості такі препарати, навпаки, висушують шкіру. Поясніть цей факт.

389*. У додаткових джерелах знайдіть інформацію про склад та галузі застосування антифризів. На яких властивостях гліцеролу ґрунтується його використання у таких сумішах?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.