Підручник з Хімії. 9 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Розв'язування експериментальних задач

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, FeSO4, Na2SO3, Na2SiO3, AgNO3, NaCl, Mg(NO3)2, лакмусу або метилоранжу, порошок CaCO3.

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води.

Завдання 1

Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції, яким відповідають такі йонно-молекулярні рівняння:

а) H+ + OH-= H2O;

б) Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓;

в) CaCO3+ 2H+ = Ca2+ + CO2↑ + H2O;

г) SO2-3 + 2H+ = SO2↑+ H2O;

д) Ca(OH)2 + SiO2-3 = CaSiO3 + 2OH-.

Для всіх проведених реакцій опишіть свої спостереження та складіть рівняння в молекулярній, повній та скороченій йонно-молекулярних формах.

Завдання 2

Запропонуйте, у який спосіб можна довести наявність кожного з йонів у розчині хлоридної кислоти.

Визначте необхідні реактиви, здійсніть реакції та опишіть візуальні зміни, за якими можна дізнатися склад речовин.

Для всіх проведених реакцій опишіть свої спостереження та складіть рівняння в молекулярній, повній та скороченій йонно-молекулярних формах.

Завдання 3

У п’ятьох пронумерованих пробірках містяться розчини таких речовин: хлоридна кислота, натрій хлорид, натрій сульфат, натрій гідроксид та магній нітрат. Запропонуйте схему аналізу, за допомогою якого можна визначити вміст кожної пробірки, використовуючи не більше трьох реактивів. Здійсніть хімічні реакції та визначте, в якій пробірці міститься яка речовина. Складіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній та скороченій йонно-молекулярній формах.

Висновок. Зробіть узагальнюючий висновок до практичної роботи. Для цього використайте відповіді на запитання:

1. Чи може двом молекулярним рівнянням реакцій відповідати одне скорочене йонно-молекулярне рівняння?

2. Які реакції називають якісними? За якими ознаками виявляють ті чи інші йони в розчині?

Теми навчальних проектів за темою «Розчини»:

• Електроліти в сучасних акумуляторах.

• Вирощування кристалів солей.

• Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

• Дослідження pH ґрунтів своєї місцевості.

• Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

• Дослідження pH атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

• Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

• Дослідження pH середовища мінеральних вод України.

Перевірте свої знання за темою «Розчини», виконавши тестові завдання на сайті.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.