Підручник з Хімії. 9 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Хімії. 9 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник — ваш головний помічник у вивченні хімії. Він містить увесь матеріал, який вам буде необхідний у 9 класі. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу, розробок лабораторних дослідів та практичних робіт. Деякі запитання позначені зірочкою (*). Це завдання проблемно-пошукового змісту. На них ви не знайдете відповіді в параграфі. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації або обговоріть з учителем на уроці.

У підручнику розміщено додаткову інформацію: захоплюючі факти з історії хімії, відомості про видатних учених та цікаві лінгвістичні задачі, які допоможуть вам запам’ятати нові терміни.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Домашній експеримент № 1. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати

§ 5. Поняття про водневий зв'язок

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§ 7. Характеристики розчинів

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

§ 11. Кислотність середовища. Поняття про pH розчину

Лабораторні досліди № 1—3. Кислотність середовища. Поняття про pH розчину

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Лабораторні досліди № 4—6. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Практична робота № 1. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

§ 13. Виявлення йонів у розчинах

Лабораторні досліди № 7—9. Виявлення йонів у розчинах

Практична робота № 2. Виявлення йонів у розчинах

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Ступінь окиснення елементів

§ 15. Окисно-відновні реакції

§ 16. Окисники й відновники

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

§ 19. Термохімічні рівняння реакцій

§ 20. Швидкість хімічної реакції

Лабораторний дослід № 10. Швидкість хімічної реакції

Практична робота № 3. Швидкість хімічної реакції

§ 21. Класифікація хімічних реакцій

Тема 3. Хімічні реакції

§ 22. Вступ до органічної хімії

§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень

§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

§ 26. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях

§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

§ 29. Природні джерела вуглеводнів

§ 30. Метиловий та етиловий спирти

§ 31. Отруйність метанолу та етанолу

§ 32. Гліцерол

Лабораторний дослід № 11. Гліцерол

§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота

Практична робота № 4. Карбонові кислоти. Етанова кислота

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило

Домашній експеримент № 2. Вищі карбонові кислоти. Мило

§ 35. Жири

§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза

Лабораторний дослід № 12. Вуглеводи: глюкоза та сахароза

§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

Лабораторні досліди № 13, 14. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

Домашній експеримент № 3. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

Практична робота № 5. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

§ 38. Білки та амінокислоти

§ 39. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку

§ 41. Місце хімії в системі наук

§ 42. Хімічна наука в Україні

§ 43. Хімічне виробництво в Україні

Додатки

ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.