Хімія. Повторне видання. 8 клас. Григорович

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 8 клас. Григорович

Цей підручник — ваш головний помічник у вивченні хімії. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками й практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу.

У підручнику розміщено додаткову інформацію: захопливі факти з історії хімії, відомості про видатних науковців та цікаві лінгвістичні задачі, які допоможуть вам запам’ятати певні терміни.

У підручнику є розробки лабораторних дослідів, практичних робіт та домашніх експериментів. Виконуючи їх, обов’язково дотримуйтеся правил безпеки.

Наприкінці підручника є додатки з корисною інформацією, алфавітний покажчик та відповіді до розрахункових задач.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття

§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення

§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів

§ 5. Лужні елементи, галогени та інертні елементи

§ 6. Склад атомів: ядро та електрони

§ 7. Хімічний елемент: нукліди

§ 8. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі

§ 9. Структура електронної оболонки атома

§ 10. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів

§ 11. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 12. Періодична система хімічних елементів

§ 13. Періодична система і будова електронних оболонок атомів

§ 14. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів

§ 15. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома

§ 16. Значення Періодичного закону

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв'язку

§ 18. Ковалентний зв'язок

§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

§ 20. Йонний зв'язок

§ 21. Будова твердих речовин та їхні властивості

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

Практична робота № 1. Дослідження фізичних властивостей речовин із різними типами кристалічних ґраток: цукру, кухонної солі, графіту

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 22. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авоґадро

§ 23. Молярна маса

§ 24. Молярний об'єм

§ 25. Відносна густина газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 26. Класи неорганічних сполук

§ 27. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 28. Хімічні властивості оксидів

§ 29. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

§ 30. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 31. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

Лабораторний дослід № 2. Взаємодія лугів із кислотами в розчині

§ 32. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 33. Хімічні властивості кислот

Домашній експеримент. Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину

§ 34. Ряд активності металів. Реакції заміщення

Лабораторний дослід № 3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Лабораторний дослід № 4. Взаємодія металів із солями у водному розчині

§ 35. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 36. Хімічні властивості солей

Лабораторний дослід № 5. Взаємодія солей із лугами у водному розчині

Лабораторний дослід № 6. Реакція обміну між солями в розчині

§ 37. Амфотерні оксиди й гідроксиди

§ 38. Способи добування оксидів

§ 39. Загальні способи добування кислот, основ та солей

Практична робота № 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 40. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

§ 41. Розв'язування експериментальних задач

Лабораторний дослід № 7. Розв'язування експериментальної задачі на прикладі реакцій обміну

Практична робота № 3. Розв'язування експериментальних задач

Додаток 1. Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості

Додаток 2. Видатні хіміки та їхній внесок у розвиток науки

Відповіді на розрахункові задачіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.