Підручник з Хімії. 8 клас. Григорович - Нова програма

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ №2

Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину

Вам потрібні: каструля, буряк, ніж, лійка, фільтрувальний папір або фільтр для кавоварки, лимонний сік, оцет, харчова сода, пральний порошок та розчин мила.

Правила безпеки:

• використовуйте невеликі кількості речовин;

• остерігайтеся потрапляння кислих речовин на шкіру, в очі; у разі потрапляння слід змити речовину великою кількістю води;

• пам’ятайте, що гарячі та холодні предмети однакові на вигляд, користуйтеся захисними рукавичками.

У деяких рослинах є речовини, що можна використовувати як індикатори. Для початку слід добути розчин індикатору з буряка. Це можна зробити в різні способи: вичавити сік із буряка за допомогою соковижималки або приготувати відвар із буряка. Для того щоб зробити відвар, наріжте невеликий буряк тонкими скибочками або соломкою. Помістіть його в окріп (приблизно 0,5 л), щоб відвар вийшов досить концентрованим. Дайте покипіти декілька хвилин, після цього остудіть та відфільтруйте відвар від залишків буряка з використанням паперового фільтра або фільтра для кавоварки (мал. 35.3).

Мал. 35.3. Приготування індикатору з буряка: а — подрібнення буряка; б — кип'ятіння буряка у воді; в — фільтрування відвару

Приготуйте шість склянок і налийте в кожну по 50 мл води. У першу склянку додайте столову ложку оцту, у другу — сік одного лимона, у третю насипте половину чайної ложки соди, у четверту — стільки ж прального порошку, у п’ятій склянці розчиніть невеликий шматочок мила, а в шостій залиште чисту воду для порівняння. Можна також заготовити склянку з розсолом від маринованих огірків або помідорів, із соком квашеної капусти, свіжим та кислим молоком.

До кожної склянки прилийте невеликий об’єм (5-10 крапель) соку або відвару буряка. Як змінюється забарвлення?

Запишіть свої спостереження в зошит. Зробіть висновки:

1) як змінюється забарвлення соку (відвару);

2) у яких склянках містилися кислоти, а в яких — луги;

3) чи можна сік (відвар) буряка використовувати як індикатор.

Цей експеримент можна повторити, узявши замість буряка червону капусту, чорницю, пелюстки фіалок, бузку, барвінку, ірисів або інших яскраво забарвлених квітів, а також звичайну зеленку (розчин «Брильянтового зеленого» з домашньої аптечки).

Висновки

1. Для виявлення кислот використовують ті самі індикатори, що й для виявлення лугів. Лакмус, метиловий оранжевий та універсальний індикатор за наявності кислот змінюють своє забарвлення на червоне, а фенолфталеїн залишається безбарвним.

2. Кислоти реагують з речовинами основної природи: основами та основними оксидами. У результаті такої взаємодії утворюються сіль та вода. Амфотерні оксиди та амфотерні гідроксиди реагують з кислотами так само.

3. Кислоти здатні вступати із солями в реакції обміну. При цьому утворюються інші кислота та сіль. Реакція відбуватиметься у випадку утворення леткої чи нестійкої кислоти або в разі утворення нерозчинної солі чи кислоти.

4. Кислоти — їдкі речовини, з якими слід поводитися дуже обережно. Розбавляючи кислоти, необхідно вливати кислоту у воду, а не навпаки. У разі потрапляння кислоти на шкіру або одяг її слід негайно змити великою кількістю води та нейтралізувати залишки розчином соди.

Контрольні запитання

1. Речовини якого класу сполук утворюються в разі взаємодії кислоти з основою чи основним оксидом?

2. Які речовини утворюються в реакції обміну між кислотою та сіллю?

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Складіть рівняння реакцій нітратної кислоти з магній оксидом та магній гідроксидом.

2. Складіть рівняння реакції взаємодії сульфатної кислоти з такими сполуками: купрум(ІІ) гідроксид, кальцій гідроксид, алюміній оксид, цинк гідроксид, калій сульфіт, натрій сульфід, калій карбонат, купрум(ІІ) сульфід. У всіх випадках визначте, завдяки чому відбувається реакція обміну.

3. Які оксиди під час взаємодії з хлоридною кислотою утворюють такі солі: СаСl2, HgCl2, FeCl3? Складіть рівняння цих реакцій.

4. Які з наведених речовин можна використати для поглинання вуглекислого газу з повітря: розчин натрій гідроксиду, розчин сульфатної кислоти, фосфор(V) оксид, кальцій гідроксид, кальцій оксид? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

5. Доповніть схеми реакцій, укажіть назви продуктів реакцій та доберіть коефіцієнти:

а) NaOH + ... —> Na2SO4 + ...;

б) ... + НСl —> АlСl3 + ...;

в) СаО + ... —> Ca(NO3)2 + ...;

г) МgО + ... —> МgСO3;

д) ... + SO2 —> Na2SO3 + ...;

е) Аl2O3 + ... —> Al2(SO4)3;

є) ... + ... —> Fe(NO3)3 + Н2O;

ж) KOH + ... —> К3РO4 + ... .

6. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

a) Mg —> MgO —> MgSO4; б) Сu —> СuО —> Cu(NO3)2.

7. Порівняйте маси зразків: ортофосфатна кислота кількістю 3 моль та нітратна кислота кількістю 4 моль.

8. Обчисліть кількість речовини атомів Оксигену, що міститься: а) у 0,25 моль сульфітної кислоти; б) 15,6 г силікатної кислоти.

9. Газ, що під час розчинення у воді утворює кислоту, має відносну густину за повітрям 1,17. Складіть формулу цієї кислоти. Як називають її солі? Складіть рівняння добування цього газу з простих речовин.

10. Кальцій карбонат масою 20 г повністю прореагував з хлоридною кислотою. Обчисліть об'єм газу (н. у.), що виділився під час реакції.

11. Розчин натрій силікату масою 61 г з масовою часткою солі 2 % змішали з надлишком хлоридної кислоти. Обчисліть масу утвореного осаду.

12*. Як ви вважаєте, чому сульфатну кислоту називають «матір'ю всіх кислот»? Розкрийте її значення в промисловості.

13*. До яких наслідків, на вашу думку, призводить потрапляння кислот до ґрунтів або водоймищ? У додаткових джерелах інформації знайдіть приклади таких випадків.