Підручник з Хімії. 8 клас. Григорович - Нова програма

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 4

Дія водних розчинів кислот на індикатори

Обладнання: штатив з пробірками, піпетки.

Реактиви: 5 %-й розчин хлоридної кислоти, розчин сульфатної кислоти, лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн та універсальний індикатор.

Правила безпеки:

• використовуйте невеликі кількості реактивів;

• для визначення запаху речовин не підносьте посудину до обличчя, а спрямовуйте повітря рухами руки до себе;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на одяг, шкіру, в очі; у разі потрапляння кислоти її слід негайно змити великою кількістю води та промити шкіру розбавленим розчином соди.

1. Відкрийте посудину з 5 %-м розчином хлоридної кислоти. Перевірте, чи має вона запах.

2. Налийте в чотири пробірки по 1 мл розчину хлоридної кислоти.

3. У першу пробірку додайте 1-2 краплі розчину лакмусу, у другу — метилового оранжевого, у третю — фенолфталеїну, у четверту — універсального індикатору. Як змінилося забарвлення індикаторів?

4. Виконайте аналогічні дії з розчином сульфатної кислоти.

5. Запишіть спостереження в зошит. Що спільного між хлоридною й сульфатною кислотами? Чим вони розрізняються? Порівняйте результати вашого досліду з даними з таблиці 11 на с. 185.