Підручник з Хімії (рівень стандарту). 11 клас. Григорович - Нова програма

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

Обладнання: штатив із пробірками, корок із газовідвідною трубкою, пальник (на розсуд учителя).

Реактиви: мідь або залізо (на розсуд учителя), розчини лугу, кальцій гідроксиду, нітратної кислоти, хлоридна кислота.

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте реактиви в невеликих кількостях;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води;

• для визначення запаху речовин не підносьте пробірку до обличчя, а спрямовуйте повітря рухами руки до себе.

Складіть фрагмент генетичного ланцюга з речовин у наведених переліках. Запишіть план експерименту для здійснення хімічних перетворень за цим ланцюгом та виконайте відповідні хімічні досліди. Опишіть спостереження та складіть рівняння реакцій. Для реакції йонного обміну складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння.

Перелік 1. Купрум(II) оксид, мідь, купрум(II) хлорид, купрум(ІІ) нітрат, купрум(ІІ) гідроксид.

Перелік 2. Кальцій гідроксид, кальцій карбонат, вуглекислий газ, кальцій гідрогенкарбонат, кальцій хлорид.

Для формулювання узагальнюючого висновку використайте відповідь на запитання:

На чому ґрунтується можливість складання ланцюга перетворень для ілюстрації генетичних зв'язків між класами сполук?

Перевірте свої знання за темою «Неорганічні речовини і їхні властивості», виконавши тестові завдання на сайті.