Підручник з Хімії (рівень стандарту). 11 клас. Григорович - Нова програма

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Дослідження якісного складу солей

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.

Реактиви: індикаторний папір, розчини: ферум(ІІ) сульфату, ферум(ІІІ) хлориду, барій хлориду, лугу, аргентум(І) нітрату, амоній хлориду, амоній сульфату, натрій карбонату, натрій сульфату, натрій силікату та хлоридна кислота.

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте реактиви в невеликих кількостях;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води;

• для визначення запаху речовин не підносьте пробірку до обличчя, а спрямовуйте повітря рухами руки до себе.

Складіть план дослідження якісного складу солей для розв'язання запропонованих експериментальних задач. Виконайте необхідні хімічні досліди, опишіть спостереження та зробіть висновки.

Задача 1. У двох пробірках містяться розчини ферум(ІІ) сульфату та ферум(ІІІ) хлориду. Доведіть експериментально вміст кожної пробірки.

Задача 2. У двох пробірках містяться розчини солей: амоній хлорид та амоній сульфат. Доведіть, що речовини в обох випадках — це солі амонію. Визначте експериментально склад кожної речовини.

Задача 3. У трьох пробірках є розчини солей: натрій карбонат, натрій сульфат, натрій силікат. Використовуючи лише барій хлорид та хлоридну кислоту, визначте якісний склад кожної речовини.

Для формулювання узагальнюючого висновку використайте відповіді на запитання:

— Які реакції називають якісними?

— Яким вимогам мають відповідати якісні реакції?

— За якими ознаками виявляють ті чи інші йони в розчині?