Підручник з Хімії (рівень стандарту). 11 клас. Григорович - Нова програма

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 3—8

Виявлення в розчині катіонів Феруму(ІІ), Феруму(ІІІ), Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іонів

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.

Реактиви: індикаторний папір, розчини: лугу, ферум(ІІ) сульфату, ферум(ІІІ) хлориду, барій хлориду, амоній хлориду, натрій силікату, натрій ортофосфату, натрій нітрату, натрій сульфату, аргентум(І) нітрату, сульфатної кислоти та хлоридна кислота.

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте реактиви в невеликих кількостях;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, одяг, в очі; у разі потрапляння речовини змийте її великою кількістю води.

Лабораторний дослід № 3. Виявлення катіонів Феруму(ІІ)

У пробірку налийте розчин ферум(ІІ) сульфату об'ємом 2-3 мл та додайте 2-3 краплі розчину лугу. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe2+? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Лабораторний дослід № 4. Виявлення катіонів Феруму(ІІІ)

У пробірку налийте розчин ферум(ІІІ) хлориду об'ємом 2-3 мл та додайте 2-3 краплі розчину лугу. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe3+? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Лабораторний дослід № 5. Виявлення катіонів Барію

У дві пробірки налийте розчин барій хлориду об'ємом по 2-3 мл. У першу пробірку додайте 2-3 краплі розчину натрій сульфату, а в другу — таку саму кількість розчину сульфатної кислоти. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірках містяться йони Ва2+? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Лабораторний дослід № 6. Виявлення катіонів амонію

У пробірку налийте розчин амоній хлориду об'ємом 2-3 мл, додайте розчин лугу об'ємом 1-2 мл і обережно струсіть пробірку. У середину пробірки обережно, не торкаючись стінок і рідини, внесіть зволожений індикаторний папірець. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться катіони амонію? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Лабораторний дослід № 7. Виявлення силікат-іонів

У пробірку налийте розчин натрій силікату об'ємом 2-3 мл та додайте хлоридну кислоту об'ємом 1-2 мл. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться силікат-іони? Складіть рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Лабораторний дослід № 8. Виявлення ортофосфат-іонів

У першу пробірку налийте розчин натрій ортофосфату об'ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій нітрату. До обох пробірок додайте по 2-3 краплі розчину аргентум(І) нітрату. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, у якій із пробірок містяться ортофосфат-іони? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Ключова ідея

Методи виявлення йонів та речовин у сумішах ґрунтуються на їхніх властивостях.

Контрольні запитання

525. Як ви розумієте поняття «якісні реакції»?

526. Які хімічні реакції можна використовувати як якісні?

Завдання для засвоєння матеріалу

528. Чи є однозначним доказом наявності амоніаку посиніння індикаторного папірця? Чому не можна торкатися папірцем стінок пробірки? Чому папірець має бути зволожений?

529. Чому можливо виявляти силікат-іони реакцією з кислотами? Чи можна в такий спосіб виявляти аніони інших кислотних залишків?

530. Запропонуйте реактив, що дозволить розрізнити пробірки з речовинами в кожній із наведених пар: а) FeCl2 і FeSO4; б) FeCl2 і FeCl3. Складіть відповідні молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

531. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна розрізнити натрій сульфат та алюміній сульфат.

Завдання з розвитку критичного мислення

532. Ґрунтуючись на амфотерності алюміній гідроксиду, запропонуйте якісну реакцію для визначення алюміній(ІІІ) хлориду. Чи можна відрізнити алюміній та цинк?

533. Пригадайте якісну реакцію на певну органічну речовину, яку ви вивчали в 10 класі, за участі ферум(ІІІ) хлориду. Чи можна її використовувати для виявлення йонів Fe3+?

534. Наявні чотири зразки твердих речовин: натрій карбонат, кальцій карбонат, натрій сульфат і кальцій сульфат. Чи можна розпізнати ці речовини, використовуючи лише воду та нітратну кислоту? Відповідь обґрунтуйте.

535. Як ви вважаєте, чи можна виявляти йони певних металічних елементів, поміщаючи зразки в полум'я? Якщо так, наведіть приклади.