Підручник з Хімії (рівень стандарту). 11 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Хімії (рівень стандарту). 11 клас. Григорович - Нова програма

Цей посібник — ваш надійний помічник у вивченні хімії. Він містить увесь матеріал, який вам буде необхідний в 11 класі.

Кожний параграф закінчується ключовою ідеєю і практичним блоком, який складається з різноманітних запитань і завдань. У кінці посібника є алфавітний покажчик та відповіді до розрахункових задач.

На сторінках підручника ви знайдете посилання на електронні матеріали до підручника: біографії вчених, відео хімічних дослідів та тестові завдання для контролю знань за вивченими темами. Скористатися QR-кодами можна за допомогою спеціальних безкоштовних програм, які можна встановити на ваш планшет або смартфон.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1. Повторення основних понять про будову атома

§ 2. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів s-, p- та d-елементів

§ 3. Особливості будови атомів у збудженому електронному стані. Валентність. Ступінь окиснення

§ 4. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Тема 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 5. Природа хімічного зв'язку. Йонний зв'язок

§ 6. Ковалентний зв'язок

§ 7. Водневий зв'язок

§ 8. Металічний зв'язок

§ 9. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

§ 10. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Тема 3. Хімічні реакції

§ 11. Хімічна рівновага

§ 12. Розв'язання задач з урахуванням відносного виходу продукту реакції

§ 13. Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей

Лабораторний дослід № 1. Визначення pH середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

§ 14. Хімічні джерела електричного струму

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15. Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів

§ 16. Галогени. Хлор

§ 17. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

§ 18. Розв'язання задач за рівняннями реакцій, якщо один із реагентів узято в надлишку

§ 19. Оксиген. Кисень і озон

§ 20. Сульфур. Сірка

§ 21. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота

§ 22. Сульфатна кислота

§ 23. Нітроген. Азот

§ 24. Амоніак

§ 25. Нітратна кислота

§ 26. Фосфор

§ 27. Мінеральні добрива

§ 28. Карбон

§ 29. Оксиди неметалічних елементів в атмосфері

§ 30. Силіцій(IV) оксид. Сучасні силікатні матеріали

Лабораторний дослід № 2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів

§ 31. Загальна характеристика металічних елементів та металів

§ 32. Застосування металів і сплавів

§ 33. Натрій. Натрій гідроксид. Луги

§ 34. Кальцій. Кальцій гідроксид. Жорсткість води

§ 35. Алюміній

§ 36. Ферум. Залізо

§ 37. Виявлення йонів у розчинах

Лабораторні досліди № 3—8. Виявлення в розчині катіонів Феруму(ІІ), Феруму(ІІІ), Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іонів

Практична робота № 1. Дослідження якісного складу солей

§ 38. Узагальнення знань про властивості неорганічних сполук основних класів. Генетичні зв'язки

Практична робота № 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

Тема 5. Хімія і прогрес людства

§ 39. Зелена хімія

§ 40. Значення хімії для сучасного суспільства

Відповіді на розрахункові задачі