Хімія. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Григорович

Хімія. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Григорович

У цьому навчальному році у вас є чудова нагода поринути в дивовижний світ органічної хімії. Ви вже здобули первинні знання про органічні речовини, але цього року ви ознайомитеся з основними закономірностями у властивостях органічних речовин та дізнаєтеся про взаємозв’язок між будовою молекул органічних речовин та їхніми хімічними й фізичними властивостями. Як ви прочитали в епіграфі, життя взагалі пов’язане з хімічними речовинами. Дивовижно, але всі наші відчуття забезпечуються саме хімічними реакціями. Знання з органічної хімії дають можливість отримати сучасні ліки, фарби, пластмаси тощо. Створено нові, неіснуючі в живій природі органічні речовини, що забезпечують роботу сучасних приладів: від смартфонів до космічних апаратів.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 9 класу

§ 1. Повторення початкових понять про органічні речовини

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 2. Теорія будови органічних сполук

§ 3. Класифікація органічних сполук

§ 4. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Тема 2. Вуглеводні

§ 5. Алкани: ізомерія та номенклатура

§ 6. Алкани: фізичні й хімічні властивості

§ 7. Установлення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

§ 8. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

§ 9. Алкени й алкіни: гомологічні ряди, ізомерія, номенклатура

§ 10. Етен та етин: хімічні властивості

§ 11. Бензен — найпростіший ароматичний вуглеводень

§ 12. Методи одержання вуглеводнів. Взаємозв'язок між вуглеводнями

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 13. Спирти: класифікація, ізомерія та номенклатура

§ 14. Насичені одноатомні спирти: фізичні та хімічні властивості, методи одержання

§ 15. Обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагент містить домішки

§ 16. Багатоатомні спирти. Гліцерол

§ 17. Фенол

§ 18. Альдегіди

§ 19. Етаналь: хімічні властивості та методи одержання

§ 20. Карбонові кислоти. Ізомерія та номенклатура. Фізичні властивості

§ 21. Насичені одноосновні карбонові кислоти: хімічні властивості та методи одержання

Лабораторний дослід № 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах

§ 22. Естери

§ 23. Жири

§ 24. Вуглеводи: поняття, класифікація та поширеність у природі

§ 25. Глюкоза

Лабораторний дослід № 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом

§ 26. Складні вуглеводи: сахароза, крохмаль, целюлоза

Практична робота № 1. Розв'язування експериментальних задач

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 27. Аміни

§ 28. Властивості насичених амінів

§ 29. Анілін — представник ароматичних амінів

§ 30. Амінокислоти

§ 31. Білки

Лабораторні досліди № 3 та 4. Кольорові реакції білків

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 32. Високомолекулярні сполуки

§ 33. Полімерні матеріали. Пластмаси

§ 34. Каучуки

§ 35. Природні та хімічні волокна

Тема 6. Багатоманітність та зв'язки між класами органічних речовин

§ 36. Взаємозв'язок між органічними речовинами

§ 37. Біологічно активні речовини

§ 38. Роль органічної хімії у розв'язанні проблем людства

Словник термінів

Відповіді на розрахункові задачіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.