Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Григорович

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 3 ТА 4

Кольорові реакції білків

Обладнання: штатив із пробірками, пальник, пробіркотримач.

Реактиви: яєчний білок, луг, купрум(ІІ) сульфат, нітратна кислота, амоніак.

Правила безпеки:

• для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі, на одяг; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води;

• під час нагрівання не торкайтеся руками гарячих предметів.

Лабораторний дослід 3. Біуретова реакція

У пробірку налийте розчин білка об'ємом 1-2 мл і додайте декілька крапель розчину лугу.

У пробірку прилийте трохи розчину купрум(ІІ) сульфату. Як змінюється забарвлення? Про що це свідчить?

Лабораторний дослід 4. Ксантопротеїнова реакція

У пробірку налийте розчин білка об'ємом 2-3 мл і додайте 3-5 крапель нітратної кислоти. Що відбувається?

Уміст пробірки нагрійте в полум'ї пальника. Що відбувається?

У пробірку додайте 2-3 мл розчину амоніаку. Що відбувається?

Зробіть висновок. Про що свідчать ваші спостереження?

Ключова ідея

Білки — природні полімери, мономерами яких є амінокислоти. Із протеїногенних амінокислот побудовані безліч різних молекул білків, які в живих організмах виконують різноманітні функції.

Контрольні запитання

 • 488. Які сполуки є білками?
 • 489. За яким параметром білки відносять до полімерів?
 • 490. За яких умов відбувається денатурація та гідроліз білків?
 • 491. Схарактеризуйте біологічну роль білків.
 • 492. Чим відрізняється елементний склад білків від елементного складу вуглеводів та жирів?
 • 493. Які реакції називають кольоровими та для чого їх застосовують?

Завдання для засвоєння матеріалу

Комплексні завдання

 • 494. Під час гідролізу трипептиду масою 46,2 г з натрій гідроксидом утворилася сіль тільки однієї насиченої амінокислоти масою 66,6 г. Визначте цю амінокислоту.
 • 495. Визначте, якою може бути відносна молекулярна маса білка, в якому масова частка Сульфуру становить 0,4 %. Під час обчислень прийміть до уваги, що в молекулі білка щонайменше два залишки молекул амінокислот, у яких по одному атому Сульфуру в молекулі.

Завдання з розвитку критичного мислення

 • 496. У першій пробірці міститься розчин білка, а в другій — гліцеролу. За допомогою яких реакцій можна розрізнити вміст обох пробірок?
 • 497. Як ви вважаєте, чи можна на тривалий час замінити білкову їжу на їжу, що складається тільки з жирів та вуглеводів? Які зміни відбуватимуться в організмі людини за такої дієти?
 • 498. Проаналізуйте наведену діаграму та дайте відповіді на запитання.

— Яку характеристику двох білків порівнюють на цій діаграмі?

— На діаграмі порівнюють два білки: α-кератин у вовні та фіброїн павутинного шовку. Яким кольором позначено дані про білок, що міститься у вовні?

— Залишків якої амінокислоти найбільше міститься в павутинному фіброїні?

— Яка мольна частка аланіну в α-кератині та фіброїні?

— Визначте мольну частку всіх інших амінокислот, не позначених на діаграмі, для обох білків.

— Павутинний фіброїн набагато міцніший матеріал за α-кератин у вовні. Якби ви були технологом текстильної компанії і перед вами постала задача виготовити якомога міцнішу тканину, то які амінокислоти ви б використали для створення поліпептидного волокна?

Міні-проекти

 • 499. У кабінеті хімії разом з учителем виконайте експериментальний проект. Під час роботи дотримуйтеся правил безпеки.

Дослід 1. Обережно розбийте сире яйце так, щоб не ушкодити жовток. Відокремте невелику частину білка і помістіть її у дві пробірки. Якщо пробірку з білком нагріти на вогні, то слизувата маса стане білою й твердою, як це відбувається під час готування яєчні. Відбувається денатурація білка. На металевому дроті спаліть невеликий шматочок цього білка й понюхайте його. Утворюється характерний запах, що нагадує запах паленого рога, за яким завжди можна впізнати білок.

Дослід 2. Уміст другої пробірки обережно змішайте з водою, при цьому білок частково розчиняється. Енергійно струсіть уміст пробірки і спостерігайте утворення тягучої в'язкої маси — у разі механічного впливу білок також піддається денатурації. До тієї ж пробірки додайте розчин солі важкого металічного елемента, наприклад мідного купоросу, і спостерігайте денатурацію під дією йонів металічних елементів.

Дослід 3. Якщо потримати над вогнем пташине перо або волосся, відчуєте знайомий запах паленого рога. Це свідчить про те, що перо й волосся містять білок.

Перевірте свої знання за темою «Нітрогеновмісні органічні сполуки», виконавши тестові завдання на сайті.