Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Виявляємо предметну компетентність № 5

1(п). Поверхню тіла із роботою виходу електронів А освітлює монохроматичне світло частотою v. Що визначають різницею hv - A?

 • А Червону межу фотоефекту.
 • Б Максимальну швидкість руху фотоелектронів.
 • В Максимальну кінетичну енергію фотоелектронів.
 • Г Середню кінетичну енергію фотоелектронів.

2(с). Світло, яке проходило через жовтий світлофільтр, падало на поверхню металу та виривало з неї електрони. Після заміни світлофільтра максимальна швидкість фотоелектронів зменшилася. Визначте, якого кольору міг бути новий світлофільтр.

 • А Червоний
 • Б Синій
 • В Зелений
 • Г Фіолетовий

3(с). Атом випустив фотон із енергією 6 · 1018 Дж. Якого імпульсу набув атом?

4(с). Атом, який перебуває в спокої, поглинув фотон енергією 1,2 · 10-17 Дж. Імпульс атома:

5(с). Енергія фотона, яка відповідає червоній межі фотоефекту для Калію, становить 7,2 · 10-19 Дж. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо на метал падає світло, енергія фотонів якого дорівнює 10-18 Дж.

 • А 1,72 · 10-18 Дж
 • Б 2,8 · 10-19 Дж
 • В 7,2 · 10-19 Дж
 • Г 0

6(с). Визначте червону межу фотоефекту λmax для Цинку.

 • А 300 нм
 • Б 600 нм
 • В 780 нм
 • Г 960 нм

7(д). Під якою напругою перебуває рентгенівська трубка, якщо максимальна частота рентгенівського випромінювання становить 7 · 1018 Гц?

 • А 1 кВ
 • Б 12 кВ
 • В 29 кВ
 • Г 1 В

8(д). Яка максимальна швидкість фотоелектронів, якщо на Цинк діє ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 150 нм?

 • А 1200 км/с
 • Б 800 км/с
 • В 200 км/с
 • Г 120 км/с

9(д). Гелієво-неоновий лазер працює в безперервному режимі, розвиваючи потужність 2 мВт. Його випромінювання має довжину хвилі 630 нм. Скільки фотонів випромінює лазер за одну секунду?

 • А 2 · 1014
 • Б 6,3 · 1015
 • В 1,2 · 1016
 • Г 3,8 · 1018

10(д). Для Калію червона межа фотоефекту дорівнює 620 нм. Яку максимальну швидкість можуть мати фотоелектрони, що вилітають під час опромінення його фіолетовим світлом з довжиною хвилі 420 нм?

 • А 25 км/с
 • Б 125 км/с
 • В 250 км/с
 • Г 580 км/с

11(д). Яка робота виходу електронів із поверхні металу, якщо під час опромінення його світлом частотою 7,8 · 1014 Гц максимальна швидкість фотоелектронів становить 6,0 · 105 м/с? Маса електрона дорівнює 9,1 · 10-31 кг, стала Планка має величину 6,62 · 10-34 Дж · с.

 • А 3,5 · 10-19 Дж
 • Б 1,9 · 10-19 Дж
 • В 1,8 · 10-18 Дж
 • Г 3,3 · 10-18 Дж

 • А 4,5 · 10-17 Дж
 • Б 5 · 10-34 Дж
 • В 9,9 · 10-59 Дж
 • Г 3,3 · 10-67 Дж

13(д). Яку довжину хвилі повинне мати світло, спрямоване на Цезій, щоб максимальна швидкість руху фотоелектронів дорівнювала 2 Мм/с? Відповідь наведіть у нанометрах.

14(д). Визначте найбільшу швидкість електрона, що вилетів із Цезію, коли його освітили світлом із довжиною хвилі 400 нм. Відповідь наведіть у кілометрах на секунду.

15(в). Найбільша довжина хвилі світла, за якої відбувається фотоефект для вольфраму, становить 0,275 мкм. Знайдіть найбільшу швидкість електронів, що їх вибиває світло з довжиною хвилі 0,18 мкм. Відповідь наведіть у кілометрах на секунду.

16(в). На металеву пластину падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,42 мкм. Фотострум припиняється, коли гальмівна напруга становить 0,95 В. Визначте роботу виходу електронів із поверхні пластини. Відповідь наведіть в електрон-вольтах.