Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Виявляємо предметну компетентність № 4

1(с). Скільки коливань здійснить матеріальна точка за 5 с, якщо частота коливань становить 440 Гц?

 • А 220;
 • Б 88;
 • В 2200;
 • Г 0,011

2(с). Напишіть рівняння гармонічного коливання, якщо його амплітуда 0,5 м, а частота 25 Гц.

 • А x = 50cos 0,5πt
 • Б x = 25cos 0,5πt
 • В x = 0,5cos 25πt
 • Г x = 0,5cos 50πt

3(с). Звукова хвиля переходить із води в металевий борт судна. Визначте, як змінюються характеристики хвилі.

 • А Частота хвилі збільшується, швидкість поширення не змінюється.
 • Б Частота хвилі не змінюється, швидкість поширення збільшується.
 • В Частота хвилі зменшується, довжина хвилі збільшується.
 • Г Частота хвилі не змінюється, довжина хвилі зменшується.

4(с). Які з наведених прикладів підтверджують прямолінійність поширення світла?

 • А Проходження променя світла крізь склянку з водою.
 • Б Проходження променя світла крізь скляну лінзу.
 • В Утворення зображення предмета в плоскому дзеркалі.
 • Г Утворення тіні від предмета при освітлені ліхтарем.

5(с). Кут між поверхнею дзеркала та падаючим променем дорівнює 40°. Чому дорівнює кут між променем, що падає на плоске дзеркало, та відбитим променем.

 • А 40°.
 • Б 50°.
 • В 80°.
 • Г 100°.

6(с). Перед вертикально поставленим плоским дзеркалом стоїть людина. Людина наблизилась до площини дзеркала на 1 м. При цьому відстань між людиною та її зображенням:

 • А збільшиться на 1 м.
 • Б зменшиться на 2 м.
 • В не зміниться.
 • Г зменшиться на 0,5 м.

7(д). Людина зростом 1,6 м стоїть на відстані 5 м від основи ліхтарного стовпа. Довжина тіні від людини дорівнює 2 м. На якій висоті закріплено ліхтар?

 • А 4 м.
 • Б 5,6 м.
 • В 6,4 м.
 • Г 7,2 м.

8(д). Кут падіння світлового променя на горизонтально розташоване плоске дзеркало дорівнює 30°. Яким буде кут між променем, що падає на поверхню дзеркала, та відбитим променем, якщо повернути дзеркало на 10° так, як показано на рисунку?

 • А 20°.
 • Б 40°.
 • В 60°.
 • Г 80°.

9(д). На озері з човна в безвітряну погоду скинули якір. Дослідник, який стояв на березі, визначив, що хвиля досягла берегу за 1 хв, а за 10 с відбувся 21 сплеск, рахуючи з першого. Відстань між сусідніми гребенями хвиль становила 0,7 м. Визначте відстань від човна до берега.

10(д). До спіральної пружини підвісили тягарець, внаслідок чого пружина розтягнулася на 9 см. Який буде період коливань тягарця, якщо, тримаючи його, трохи розтягнути пружину донизу й потім відпустити?

11(д). Визначте період коливань математичного маятника, якщо модуль його максимального відхилення 18 см і максимальна швидкість 16 см/с.

12(д). Математичний маятник довжиною 1 м встановлений у ліфті. Ліфт підіймається з прискоренням 2,5 м/с2. Визначте період коливань маятника.

13(д). Залежність електричного заряду конденсатора від часу має вигляд q = 3,5 · 10-5 cos4πt. Визначте, чому дорівнюють амплітуда, частота, період і фаза коливань.

14(д). Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 6 мкФ і котушки індуктивністю 0,24 Гн. Визначте максимальну силу струму в контурі, якщо максимальна напруга на обкладках конденсатора дорівнює 400 В. Опір контуру прийняти рівним нулю.

15(в). Скласти рівняння гармонічного коливання сили струму в коливальному контурі, якщо амплітудне значення сили струму дорівнює 0,35 А і період коливання 0,0005 с. Початкова фаза коливання дорівнює нулю.

16(в). Визначте силу струму в коливальному контурі в момент повної розрядки конденсатора, якщо енергія електричного струму в котушці 4,8 мДж, а індуктивність котушки 0,24 Гн.

17(в). Необхідно виготовити коливальний контур, власна частота якого повинна бути 15 кГц. Конденсатор якої ємності необхідно дібрати, якщо є котушка індуктивністю 1 мГн?

18(в). Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 10 мГн і конденсатора ємністю 1 мкФ. Конденсатор заряджений при максимальній напрузі 200 В. Визначте максимальний заряд конденсатора і максимальну силу струму в контурі.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.