Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практикум із розв'язування задач № 4

Розглянемо приклади задач на гармонічні коливання.

Задача 1. На рисунку подано залежність координати тіла, закріпленого на нитці, від часу. Визначте амплітуду, період і частоту коливань. Запишіть рівняння залежності координати тіла, проекції його швидкості та прискорення від часу. Чому дорівнюють амплітудні значення швидкості, прискорення та сили, що діє на тіло. Визначіть довжину нитки на якій закріплене тіло.

Розв'язування:

Задача 2. Визначте, в який момент часу після виведення тіла з положення рівноваги, його потенціальна енергія втричі більша за кінетичну?

Задача 3. Конденсатор ємністю 10 мкФ зарядили до напруги 400 В і під'єднали до котушки. Після цього в коливальному контурі виникли електромагнітні коливання. Визначте кількість теплоти, що виділиться в контурі за час, упродовж якого амплітуда напруги зменшиться у 2 рази.

Задача 4. Скільки коливань відбувається в електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 30 м впродовж одного періоду звукових хвиль з частотою 200 Гц?

Набуваємо досвіду застосовування фізичних знань

Спробуйте переконатися в тому, що явище повного відбивання існує. Візьміть склянку з водою і додайте в неї, наприклад, трохи молока для того, щоб бачити хід світлового променя від лазерної указки. Спрямуйте промінь, як показано на рис. 2, змінюючи кут падіння на границю розподілу середовищ. Спробуйте повторити дослід, розташувавши указку над поверхнею води. Поясніть результати досліду.

Рис. 2Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.