Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Виявляємо предметну компетентність №2

1(п). Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються законів постійного струму, і власне формулами.

 • 1. Закон Джоуля-Ленца
 • 2. Потужність струму
 • 3. ЕРС
 • 4. Закон Ома для повного кола

2(п). Яким розрядом є блискавка?

 • А Іскровий
 • Б Коронний
 • В Тліючий
 • Г Дуговий

3(с). На рисунку зображено графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників. Виберіть правильне твердження.

 • A. Опір провідника І більший, ніж II.
 • Б. Опір провідника І перевищує 6 Ом.
 • B. Опір провідника II менше 8 Ом.
 • Г. Якщо провідники виготовлені з одного металу й мають однакову довжину, то площа поперечного перерізу першого — більша.

4(с). Визначте, як зміниться електричний опір дроту, якщо його діаметр зменшиться втричі, а довжина збільшиться втричі.

 • А Збільшиться у 27 разів
 • Б Збільшиться у 3 рази
 • В Не зміниться
 • Г Зменшиться у 3 рази

5(с). Чому дорівнює загальний опір ділянки кола, зображеної на рисунку, якщо R1 = 60 Ом; R2 = 12 Ом; R3 = 15 Ом; R4 = 3 Ом?

 • А 90 Ом
 • Б 42 Ом
 • В 12 Ом
 • Г 10,4 Ом

6(с). Знайдіть напругу, подану на ділянку кола (рисунок), якщо показники амперметра становлять 1,2 А, а опір кожного резистора дорівнює 2,0 Ом.

 • А 0,6 В
 • Б 2,4 В
 • В 3,6 В
 • Г 7,2 В

7(с). Лампи в електричному колі (рисунок) однакові. Визначте, в якому з варіантів відповіді їх номери розташовано в порядку зростання яскравості.

 • А 6, 5, 1, 2
 • Б 2, 3, 6, 4
 • В 6, 3, 2, 4
 • Г 3, 6, 1, 2

8(д). На рисунку зображено схему електричного кола. ЕРС джерела струму дорівнює 6 В, внутрішній опір — 0,2 Ом. Визначте, якими є показники амперметра, коли ключ замкнено (R1= 1 Ом, R2 = 4 Ом).

 • А 6 А
 • Б 4,8 А
 • В 2,4 А
 • Г 1,2 А

9(д). Коли до джерела живлення під'єднано резистор опором 10 Ом, сила струму в колі становить 1,0 А, а коли — опором 4,5 Ом, то — 2,0 А. Визначте внутрішній опір джерела.

 • А 0,5 Ом
 • Б 1,0 Ом
 • В 5,5 Ом
 • Г 14,5 Ом

10(д). Джерело струму із ЕРС 2 В і внутрішнім опором 0,8 Ом замкнено нікеліновим дротом довжиною 2,1 м і перерізом 0,21 мм2. Визначте напругу на його затискачах.

 • А 0,55 В
 • Б 1,85 В
 • В 1,68 В
 • Г 2,85 В

11(д). Визначте кількість теплоти, яку виділяє в провіднику струм силою 5 А за 1,5 хв, якщо напруга на кінцях провідника становить 200 В.

 • А 300 Дж
 • Б 90 кДж
 • В 180 кДж
 • Г 270 кДж

12(д). Елемент із внутрішнім опором 4 Ом й ЕРС 12 В замкнено провідником із опором 8 Ом. Яка кількість теплоти виділяється в зовнішній частині кола за 1 с?

 • А 8 Дж
 • Б 80 Дж
 • В 120 Дж
 • Г 240 Дж

13(д). На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. Показники амперметра становлять 2 А. У якому з резисторів за той же час виділиться більша кількість теплоти, якщо R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом?

 • А У першому
 • Б У другому
 • В У третьому
 • Г У четвертому

14(в). На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. До клем подано напругу 10 В. Яка кількість теплоти виділиться на ній за 5 с, якщо R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 3 Ом; R5 = 3 Ом?

 • А 30 Дж
 • Б 120 Дж
 • В 200 Дж
 • Г 300 Дж

15(в). На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. Показники вольтметра становлять 4 В. У якому із резисторів виділяється більша потужність, якщо R1 = 3 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 2 Ом?

 • А У першому
 • Б У другому
 • В У третьому
 • Г У четвертому

16(в). Визначте відношення потужностей струму в резисторах 1 і 2, зображеної на рисунку ділянки кола, якщо R1 = 1 кОм, R2 = 3 кОм, R3 = 6 кОм.

17(в). Нікелювання в процесі електролізу металевої пластинки площею S = 48 см2 триває t = 4 год, а сила струму становить І = 0,15 А. Знайдіть товщину шару нікелю. Його валентність n = 2.

18(в). Визначте масу цинку, одержану внаслідок електролізу розчину, якщо витрачено 3,6 ·106 Дж енергії, а різниця потенціалів між затискачами ванни становить 2 ВПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.