Фізика. 8 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 8 клас. Головко

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молоді та спорту України від 6 червня 2012 р. № 664 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29 червня 2015 р. № 585). Головною метою підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, усвідомлення необхідності вивчати фізику для розуміння навколишнього світу.

Вступ

Розділ 1. Теплові явища

§ 1. Теплові явища та їх природа

§ 2. Агрегатні стани речовини

Виконуємо навчальний проект разом. Агрегатні стани речовини

§ 3. Тепловий стан тіла та температура. Вимірювання температури

§ 4*. 3алежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 5. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни

§ 6. Види теплообміну та їх використання в побуті й техніці

§ 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

§ 8. Розрахунок кількості теплоти, яку отримує або віддає тіло під час теплового процесу

§ 9. Тепловий баланс

§ 10. Плавлення твердих тіл. Кристалізація

Вчимося розв’язувати фізичні задачі на теплові явища разом

Виявляємо предметну компетентність з теми «Внутрішня енергія. Кількість теплоти»

§ 11. Випаровування рідини. Конденсація

§ 12. Кипіння рідини

§ 13. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсації

Виявляємо предметну компетентність з теми «Пароутворення і конденсація»

§ 14. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива

§ 15. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин

§ 16. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння

§ 17. Екологічні проблеми використання теплових машин

Вчимося розв’язувати фізичні задачі на теплові машини разом

Виконуємо навчальний проект разом. Екологічні проблеми використання теплових машин

Виявляємо предметну компетентність з теми «Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива. Теплові машини»

Головне в розділі 1. Теплові явища

Розділ 2. Електричні явища. Електричний заряд

§ 18. Електричні явища. Електризація тіл

§ 19. Закон Кулона

§ 20. Електричне поле

§ 21. Взаємодія заряджених тіл. Провідники та непровідники електрики

§ 22. Дискретність електричного заряду. Електрон

Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «Електростатика»

Виконуємо навчальний проект разом. Дискретність електричного заряду. Електрон

Виявляємо предметну компетентність з теми «Електростатика»

§ 23. Електричний струм

§ 24. Електричне коло та його основні елементи

§ 25. Сила струму та її вимірювання. Амперметр

§ 26. Електрична напруга та її вимірювання. Вольтметр

§ 27. Електричний опір. Закон Ома для ділянки електричного кола

§ 28. Розрахунок опору провідника. Питомий опір

Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «Сила струму. Електрична напруга та опір»

Виявляємо предметну компетентність з теми «Сила струму. Електрична напруга та опір»

§ 29. Послідовне з’єднання провідників

§ 30. Паралельне з’єднання провідників

§ 31. Робота та потужність електричного струму

§ 32. Закон Джоуля — Ленца

§ 33. Лічильник електричної енергії

Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «З’єднання провідників. Робота, потужність електричного струму»

Виявляємо предметну компетентність з теми «З’єднання провідників. Робота, потужність електричного струму»

§ 34. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів

§ 35. Електричний струм у газах

Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «Електричний струм у різних середовищах»

Виявляємо предметну компетентність з теми «Електричний струм у різних середовищах»

§ 36. Вплив електричного струму на організм людини

Виконуємо навчальний проект разом. Вплив електричного струму на організм людини

Головне в розділі 2. Електричні явища. Електричний заряд

Лабораторні роботи

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу під час змішування води різної температури

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Відповіді до вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.