Фізика. 7 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для самоперевірки з розділу «Взаємодія тіл. Сила»

1(п). Якщо тіло рухається по поверхні іншого тіла, то виникає...

 • A) сила тяжіння,
 • Б) сила пружності,
 • B) сила тертя,
 • Г) гравітаційна сила.

2(п). Маса - це фізична величина, яка характеризує...

 • A) інертність тіла;
 • Б) швидкість тіла;
 • B) вагу тіла;
 • Г) гравітаційні та інертні властивості тіла.

3(п). Гравітаційна сила - це сила, з якою...

 • A) тіла відштовхуються одне від одного;
 • Б) тіла притягуються одне до одного;
 • B) тіла притягуються або відштовхуються одне від одного;
 • Г) тіла тиснуть одне на одне.

4(c). Взаємодією тіл називається...

 • A) вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони змінюють свою масу;
 • Б) вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони змінюють швидкість і напрям руху, а також деформуються;
 • B) вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони притягуються;
 • Г) вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони деформуються.

5(c). Виберіть усі правильні твердження:

 • A) сила пружності спрямована в ту ж сторону, що й зміщення частинок тіла;
 • Б) пружна деформація описується законом Гука;
 • B) сила пружності прямо пропорційна величині деформації;
 • Г) коефіцієнт жорсткості залежить від сили пружності.

6(c). Густина речовини становить 5,4 г/см3. Визначити правильне значення густини цієї речовини в СІ.

 • А) 0,0054 кг/м3
 • Б) 0,0054 кг/м3
 • В) 540 кг/м3
 • Г) 5400 кг/м3

7(д). На рисунках зображено деякі з сил, що діють на тіло або опору. Визначте назви сил, зображених на них. Для цього використайте відповіді, наведені нижче.

 • A) І
 • Б) II
 • B) III

 • 1) Сила реакції опори
 • 2) Сила тяжіння
 • 3) Вага тіла
 • 4) Рівнодійна сила

8(в) Довжина пружини дорівнює 10 см. Під дією сили 4 Н пружина видовжилась на 2 см. Якою буде довжина пружини, якщо на неї діятиме сила 18 Н?