Фізика. 7 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Маса. Вимірювання маси тіла

При взаємодії двох тіл швидкості обох тіл завжди змінюються. Одне тіло може при взаємодії отримати швидкість значно більшу ніж інше. Наприклад, при пострілі з лука швидкість стріли значно більша за швидкість тятиви, яку вона отримує при взаємодії.

  • Маса
  • Вимірювання маси

Маса. Якщо два тіла взаємодіють між собою, то швидкості, що вони при цьому отримали, залежать від маси цих тіл. Чим тіло масивніше, тим меншу швидкість воно отримає при взаємодії (говорять, що тіло більш інертне). Чим тіло менш масивне, тим більшу швидкість воно отримає при взаємодії (менш інертне).

Маса тіла - кількісна фізична величина, що є мірою його інертності.

У подальшому вивчаючи фізику ви дізнаєтеся, що маса є не лише мірою інертності, а й гравітаційної взаємодії.

Масу позначають малою латинською літерою т. Одиницею маси в системі СІ є кілограм (кг).

[m] = кг

Кілограм - це еталон маси (рис. 3.13). Еталон кілограма зберігається в місті Севрі біля міста Парижа (в Міжнародній палаті мір і ваг).

Рис. 3.13. Еталон кілограма

Рис. 3.14. Лабораторні терези

На практиці застосовують й інші одиниці маси - грам, міліграм, тонну та ін.

Вимірювання маси. Вимірюють масу за допомогою терезів. На фотографії (рис. 3.14.) ви бачите наочний вигляд лабораторних терезів.

Розглянемо будову важільних терезів. Їх головною частиною є коромисло - стержень, який може вільно обертатися навколо осі, розміщеної по середині нього. До середини коромисла прикріплено стрілку - вказівник. До кінців коромисла підвішуються шальки терезів. Якщо стрілка-вказівник фіксує нульове положення, то це означає, що шальки терезів і коромисло є в рівновазі й за допомогою терезів можна виконувати зважування. Тобто порівнювати масу зважуваного тіла з масою різновагів, що додаються до терезів і містяться у спеціальному ящику для їх зберігання.

Важільні терези відрізняються від мензурки, лінійки, термометра тим, що вони не мають шкали і для них не існує такого поняття, як ціна поділки. Про найменше значення, яке можна зафіксувати на терезах, судять за найменшою гиркою, використаною для зважування.

Існують важки різної маси, як 1, 2 кілограми, так і 100, 200, 500 грам та ін. Існують також спеціальні аптечні гирі в декілька грамів, міліграмів.

Різні терези призначені для зважування як дуже масивних тіл, так і тіл малої маси. Так, наприклад, з допомогою вагонних терезів можна визначити масу вагона від 50 т до 150 т. Масу комара (близько 1 мг) можна визначити з допомогою аналітичних терезів.

Нині досить широко для зважування є не механічні, а електронні терези, в яких є спеціальний датчик, що перетворює дію, спричинену тілом, у певний електричний сигнал. Але суть залишається такою ж - ми заздалегідь знаємо, яка дія тієї або іншої маси тіла на датчик, і тому можна по отримуваних від датчика сигналах судити про масу предмета за цифрами на табло.

Розрахунок маси тіла дуже великих об’єктів, таких як Земля, Сонце або Місяць, а також дуже дрібних об’єктів, атомів, молекул, роблять іншими способами - через вимір швидкостей та інших фізичних величин, що входять в різні закони фізики разом з масою.

Головне у цьому параграфі

Маса - це фізична величина, що є мірою інертності даного фізичного тіла.

Будь-яке тіло має масу. Маса позначається символом m. За одиницю маси в СІ прийнято кілограм. Вимірювальний прилад - терези.

Запитання для самоперевірки

  • 1. Яка фізична величина є мірою інертності?
  • 2. Як називається одиниця маси в СІ?
  • 3. Що являє собою еталон маси?
  • 4. Яка будова лабораторних терезів?