Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 11. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу капілярним методом

Мета. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу, дослідити залежність коефіцієнта поверхневого натягу від концентрації домішок.

Обладнання: капілярна трубка, посудини з рідиною різної концентрації.

Хід роботи

1. Визначте за написами на капілярній трубці її діаметр.

2. Опустіть капіляр у підфарбовану воду (можна використовувати і чисту воду, однак підфарбовану краще видно у капілярі) і виміряйте висоту її піднімання h у капілярі. Вважаючи воду чистою, запишіть у таблицю її густину ρ та висоту h.

Мал. 12. Капілярна трубка в рідині

3. Обчисліть коефіцієнт поверхневого натягу води за формулою:

4. Результат обчислень занесіть до табл. 10.

Таблиця 10

ρ, кг/м3

h, м

D, м

σ, Н/м

5. Виконайте аналіз похибок, допущених при виконанні досліду.

6. Повторіть експеримент скориставшись водними розчинами відомої концентрації.

7. Побудувати графік залежності величини коефіцієнта поверхневого натягу розчину від його концентрації та зробити висновок.