Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Виявляємо предметну компетентність № 4 (§ 15-16). Механіка

1(п). Вкажіть прилад для вимірювання атмосферного тиску:

 • А динамометр
 • Б тонометр
 • В барометр
 • Г манометр

2(п). Яка з наведених формул є записом закону Архімеда?

3(п). Установіть відповідність «фізична величина — позначення фізичної величини».

 • 1 Тиск
 • 2 Густина
 • 3 Момент сили
 • 4 Об’єм
 • А р
 • Б V
 • В ρ
 • Г Р
 • Д М

4 (с). Точку через яку проходить рівнодійна всіх сил тяжіння, називають:

 • А Геометричним центром.
 • Б Точкою опори.
 • В Точкою підвісу.
 • Г Центром тяжіння.

5(с). На Землі хлопчик може вільно підняти тіло, вага якого 100 Н. Яка буде вага цього тіла у воді, якщо його об’єм 1 дм3?

 • А 99 Н
 • Б 110 Н
 • В 90 Н
 • Г 100 Н

6(д). Двері розміром 2 x 1 м і масою 32 кг підвішені на двох завісах, розміщених на відстані 20 см кожна від верхнього і нижнього країв дверей. З якою силою двері тягнуть верхню завісу в горизонтальному напрямі?

7(д). Вода у водонапірну башту, висота якої 20 м, подається поршневим насосом з площею поршня 20 см2. З якою силою діє електродвигун на поршень, щоб підняти воду у водонапірну башту?

8(д). Крижина плаває у воді. Об’єм її надводної частини становить 20 м3. Визначте об’єм підводної частини. Густина льоду 900 кг/м3.

9(в). Дві кулі масами 3 кг і 5 кг скріплені стержнем, маса якого 2 кг. Визначте положення спільного центра мас, якщо радіус першої кули 5 см, другої 7 см, довжина стержня 30 см.

10(в). На середину телеграфного дроту, натягнутого між двома опорами, відстань між якими 6 м, сів птах масою 2 кг. Внаслідок цього провід провис на 0,3 м. Визначте силу пружності дроту, масою дроту можна знехтувати.