Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Виявляємо предметну компетентність № 2 (§ 9-11). Механіка

1(п). Якщо векторна сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю, то

 • А напрям руху тіла змінюється.
 • Б швидкість тіла залишається незмінною.
 • В швидкість тіл з часом зростає.
 • Г швидкість тіла з часом спадає.

2(п). Як виражається одиниця сили 1 Н через основні одиниці СІ?

3(п). Установіть відповідність «фізична величина — позначення фізичної величини».

 • 1 Прискорення.
 • 2 Маса.
 • 3 Сила.
 • 4 Швидкість.
 • А а
 • Б F
 • В t
 • Г х
 • Д v

4(с). На малюнку зображено графік залежності проекції швидкості трамваю масою 20 т, що рухається прямолінійно. Знайдіть модуль рівнодійної всіх сил, що діють на трамвай.

 • А 0 Н
 • Б 20 МН
 • В 12 кН
 • Г 120 Н

 • А 20 кг
 • Б 5 кг
 • В 0,2 кг
 • Г 12 кг

6(с). Тіло дією масою 1 т під дією сили 5 кН буде рухатися:

 • А Рівномірно зі швидкістю 100 км/год
 • Б Рівноприскорено з прискоренням 5 м/с2
 • В Рівномірно зі швидкістю 5 м/с
 • Г Рівноприскорено з прискоренням 0,2 м/с2

7(д) Визначте гальмівну силу, що діє на автомобіль масою 2 т, якщо рівняння руху має вигляд: х = 20t - 5t2.

8(д) Автобус масою 20 т почав рух зі стану спокою під дією сили тяги двигуна 100 кН. Запишіть рівняння руху автобуса, якщо рух почався з точки з координатою 20 м. Сила опору рухові автобуса — 1000 Н.

9(д) На одну й ту саму точку тіла діють дві сили під прямим кутом одна до одної. Значення однієї сили 3 Н. Якою є друга сила, якщо їх рівнодійна 5 Н?

10(в) Тіло масою 2 кг падає з висоти 5 м і занурюється в сніг на 50 см. Знайдіть силу опору снігу, якщо сила опору повітря 4 Н.