Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин*

ПРИГАДАЙТЕ

1. Назвіть основні подорожі й відкриття європейських мандрівників доби Великих географічних відкриттів. 2. Наведіть факти, відомі вам за підручником, про рівень розвитку цивілізацій доколумбової Америки. 3. Які прояви змін у становищі різних груп населення за Раннього Нового часу вам відомі?

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання матеріалу розділу, розвивати вміння працювати з контурною картою; удосконалювати навички групової роботи та вміння знаходити необхідну інформацію в тексті історичного джерела.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал про перебіг, результати й наслідки Великих географічних відкриттів.

2. У складі малих груп, опрацювавши додаткові джерела інформації, підготувати повідомлення з презентаціями за темами:

  • 1) Цивілізації доколумбової Америки (майя, ацтеки, інки);
  • 2) Становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в XVI—XVIII ст.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Робота із синхронізованою хронологічною таблицею «Європа в Ранньомодерну добу»

1. Які події, що відбувалися за межами України, ви внесли до таблиці, працюючи над матеріалом розділу? Поясніть, чому ви обрали саме їх.

2. Які події, що відбувалися в цей час на землях сучасної України, ви внесли до таблиці? Поясніть свій вибір.

3. Чи існує, на вашу думку, зв’язок між подіями, що відбувалися в цей час на землях сучасної України та за її межами? Поясніть свою думку.

4. Які висновки ви можете зробити за результатами своєї роботи?

II. Робота з контурною картою

1. Позначте та підпишіть назви держав: Португалія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Англія, Московське царство, Османська імперія.

2. Обведіть межі земель і морів, відомих європейцям, арабам і китайцям станом на 1492 р.

3. Позначте стрілками різного кольору маршрути морських експедицій цих мандрівників: 1) Бартоломеу Діаш; 2) Христофор Колумб; 3) Васко да Гама; 4) Фернан Магеллан.

4. Заштрихуйте різними кольорами території поширення цивілізацій майя, ацтеків, інків напередодні вторгнення іспанських завойовників.

Бартоломеу Діаш. Невідомий художник

* Тут і далі: ознайомтеся з планом-схемою «Як працювати на практичному занятті» (с. 227).

Географічна карта, надрукована у квітні 1507 р. картографом Мартіном Вальдземюллером. Вона є однією з перших карт із точно нанесеними показниками широти та довготи, а також першою картою, на якій з’явилася назва Америка

5. Позначте межі поділу сфер впливу між Іспанією та Португалією в Західній і Східній півкулях. Поряд укажіть дати укладання угод, які закріпили цей розподіл.

6. Зафарбуйте і вкажіть належність земель, колонізованих країнами Європи.

7. Позначте напрямки нових торговельних шляхів, що виникли після Великих географічних відкриттів.

8. Позначте центри світової торгівлі в XVI—XVIII ст.

III. Робота в малих групах

Малі групи представляють підготовлені до заняття повідомлення з презентаціями. Проводиться обговорення результатів роботи.

IV. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно аналізують результати своєї роботи на практичному занятті.