Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основні події

1798 р. — видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І. Котляревського

1805 р. — відкриття Харківського університету

1806—1812 рр. — російсько-турецька війна

1812 р. — російсько-французька війна

1813—1835 рр. — селянський рух на Поділлі під проводом У. Кармелюка

1816 р. — заснування в Перемишлі «Товариства галицьких греко-католицьких священиків для поширення просвіти і культури серед вірних»

1817—1819 рр. — діяльність масонських лож у Києві, Одесі, Житомирі, Полтаві, Кам’янці-Подільському

1819 р. — створення В. Лукашевичем у Полтаві таємного «Малоросійського товариства»

1821 р. — утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»

1825 р, грудень — 1826 р., січень — повстання Чернігівського полку в Наддніпрянській Україні

1828—1829 рр. — російсько-турецька війна

1830—1831 рр. — польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1833 р. — створення у Львові гуртка «Руська трійця»

1834 р. — заснування Київського університету

1836 р. — видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»

1840 р. — видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка

1843 р. — створення серії офортів «Живописна Україна» Т. Шевченком

1843—1844 рр. — селянські виступи під проводом Л. Кобилиці в Буковині

1846—1847 рр. — діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1848—1851 рр. — діяльність у Галичині Головної руської ради

1848 р. — скасування панщини в Галичині та Буковині

1848 р., червень — перший слов’янський конгрес у Празі

1848—1849 рр. — селянське повстання в Буковині під проводом Л. Кобилиці

1853—1856 рр. — Східна (Кримська) війна

1855 р. — «Київська козаччина»

1856 р. — похід «У Таврію за волею»

1861 р., лютий — царський Маніфест про скасування кріпосного права в Росії

1861 р. — створення в Києві «Української громади»

1861—1862 рр. — видання в Петербурзі журналу «Основа»

1863 р. — Валуєвський циркуляр

1863—1864 рр. — польське повстання

1865 р. — заснування в Одесі Новоросійського університету

1865 р. — відкриття першої на українських землях залізниці Одеса — Балта

1867 р. — перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську монархію

1868 р. — створення у Львові товариства «Просвіта»

1873—1876 рр. — діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

1875 р. — відкриття університету в Чернівцях

1876 р. — Емський указ

1882 р. — створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи

1882 р. — вихід друком першого номеру часопису «Київська старовина»

1890 р. — утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії

1891 р. — виникнення таємного товариства «Братство тарасівців»

1895 р. — уперше до програми української політичної партії було введено положення про прагнення незалежної Української держави

1898 р. — створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО)

1899 р. — створення в Галичині Української національно-демократичної (УНДП) та Української соціал-демократичної (УСДП) партій

1900 р. — заснування Революційної української партії (РУП)

1902 р. — утворення Української народної партії (УНП)

1902 р. — масові селянські виступи в Галичині

1903 р. — відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві

1904 р. — утворення Української демократичної партії

1904 р. — утворення Української радикальної партії

1905 р. — утворення Української демократично-радикальної партії

1905—1907 рр. — Перша російська революція

1905 р. — перейменування РУП на Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП)

1905 р., листопад — вихід друком першої україномовної газети «Хлібороб»

1906—1911 рр. — Столипінська аграрна реформа

1908 р. — утворення Товариства українських поступовців (ТУП)

1914 р. — укладення українсько-польської угоди. Прийняття Галицьким сеймом законопроекту про реформу крайового статуту

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.