Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які українські партії існували в Наддніпрянській Україні? 2. Яку мету проголошували українські партії Наддніпрянщини?

МЕТА: підбити підсумки та закріпити вивчений матеріал.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: повторити матеріал підручника (§ 29—33); скласти презентацію з 5—6 слайдів «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Обговоріть у групах підготовлені презентації та складіть узагальнюючу таблицю.

Течії

Націоналістична

Соціалістична

Ліберально-демократична

Партії, які представляли течії

Мета боротьби

Основні засоби

2. Поясніть, чому прагнення автономії було панівним напрямком в українському русі в Наддніпрянській Україні.

3. Прочитайте уривки із джерел, які відображають процес зміни програмових положень Революційної української партії (РУП) та її наступниці Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП), і дайте відповіді на запитання.

Із програмових положень Революційної української партії (РУП) та Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)

1) «Самостійна Україна», 1900 р.: «Одна-єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від Сяну аж по Кавказ»; «Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. І пам'ятаймо, що слава і побіда — се доля борців за народну справу».

2) 1902 р.: «...ідеалом партії є вільна, самостійна Україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм».

3) 1903 р.: «...Світогляд "Самостійної України" не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «РУП перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії України».

4) 1904 р.: «"Самостійна Україна" була теоретичною помилкою».

5) 1905 р.: «Гасло "Самостійна Україна" РУП хутко змінила на "автономію" й прийняла назву УСДРП».

1. Як змінювалися програмові положення щодо державного статусу України? 2. Про що свідчили ці зміни? 3. Чим вони були зумовлені?

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

Узагальнення знань за розділом VI

1. Складіть перелік подій з історії українських земель, що перебували у складі Російської імперії на початку XX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: русифікація, індустріалізація, концентрація виробництва, монополізація економіки, кооператив, пролетар, ради робітничих депутатів, чорносотенці, великодержавний шовінізм, відруб, хутір, страйк, політизація українського національного руху, столипінська аграрна реформа, автономізм.

3. Виконайте завдання за історичною картою:

1) визначте державну належність українських земель на початку XX ст.; покажіть, у складі яких держав перебували українські регіони;

2) покажіть, якою була господарська спеціалізація українських земель у цей період;

3) покажіть найбільші місця виступів робітників, селян і військових на українських землях у роки революції 1905—1907 рр.;

4) покажіть на карті місця, пов’язані з розгортанням українського національного руху в Наддніпрянщині.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок у розвиток українських земель початку XX ст.?

5. Опишіть основні прояви індустріалізації й модернізації суспільного життя в тогочасній Наддніпрянській Україні.

6. Наведіть факти політизації тогочасного українського суспільства й національно-визвольного руху.

7. Визначте та охарактеризуйте особливості, прояви та здобутки українського національного руху в Наддніпрянській Україні на початку XX ст.

8. Якою була роль революції 1905—1907 рр. у розгортанні українського руху в Російській імперії?

9. Чому в період 1907—1914 рр. українство в Російській імперії зазнало нових обмежень?

10. Чому більшість українських політичних партій Наддніпрянської України виступали за автономію України у складі Росії?