Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Наш край у другій половині XIX ст.

І. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК.

1. До якої імперії — Російської чи Австро-Угорської — входив ваш регіон у другій половині XIX ст.?

2. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви живете. На території якого району, області він розташований?

3. На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

4. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону наприкінці XIX ст.

II. ЗМІНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЖИТТІ.

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощували тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?

4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.

5. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

6. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли в другій половині XIX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

7. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю наприкінці XIX ст.?

5. Що вам відомо про соціальне становище краю й соціальні протести населення?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю в другій половині XIX ст.

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї і традиції населення вашого краю?

2. Які події, пов’язані з розвитком української культури, відбувалися на території краю?

3. Назвіть імена діячів української культури цього періоду, що походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4. Які пам’ятки культури другої половини XIX ст. розташовані у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

ЗАВДАННЯ

1. Продовжте складати таблицю «Наш край в історії України та Європи» (друга половина XIX ст.) (с. 95). Спираючись на неї, порівняйте основні події та історичні процеси в краї з подіями й процесами тогочасної вітчизняної та європейської історії.

5. Які церковні споруди, збудовані в той час, збереглися на території вашого краю?

6. Визначте спільне й відмінне в духовному та культурному житті населення краю порівняно з іншими регіонами українських земель цього періоду.

7. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташовувався? Яку інформацію про події та життя населення в ті часи можна отримати з них?

2. Продовжте складати таблицю «Видатні діячі історії краю» (друга половина XIX ст.) (с. 95).

Узагальнення знань за розділом V

1. Складіть перелік подій, що відбулися на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: трудова еміграція, «рутенська акція», кооперативний рух, старорусинство, народовці, москвофільство, радикали, «Просвіта», «нова ера», Галицький сейм, «український П’ємонт».

3. Визначте та охарактеризуйте основні реформи суспільного життя на західноукраїнських землях і вкажіть їх наслідки. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

4. Виконайте завдання за історичною картою:

1) покажіть адміністративний поділ західноукраїнських земель;

2) визначте регіон нафтових промислів;

3) укажіть мережу залізниць і визначте товари експорту та імпорту краю.

5. Який вплив мали процеси модернізації на тогочасне західноукраїнське суспільство? Чи можна їх однозначно характеризувати як позитивні?

6. Порівняйте процеси модернізації на західноукраїнських землях і в Надніпрянщині. Визначте спільні тенденції й основні відмінності.

7. Чим пов’язані між собою український рух у Наддніпрянщині та на західноукраїнських землях?

8. Чому, на вашу думку, український рух наприкінці XIX ст. в Галичині був найбільш організованим? Укажіть історичні обставини, які цьому сприяли.

9. Установіть хронологічну послідовність формування провідних політичних сил в українському русі в Галичині.

10. Визначте спільне й відмінне в розвитку українського руху в Наддніпрянщині, Галичині, Буковині та Закарпатті.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.