Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

Перед тим як розпочати вивчення нового періоду історії України, необхідно за змістом підручника ознайомитися з його структурою. Матеріал об’єднано у вісім розділів, що містять кілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з кількох пунктів. Дати основних подій, поняття і терміни, імена історичних діячів, на які необхідно звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом. Окремими врізками подаються тлумачення найважливіших понять.

§1. Вступ до історії України кінця XVIII — початку XX ст.

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

§3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби

§4. Соціально-економічний розвиток

§5—6. Початок українського національного відродження

§7. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести

Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§8. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

§9. Початок українського національного відродження

§10—11. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях

Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§12—13. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури

§14. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Практичне заняття. Повсякденне життя

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ IV. Українські землі у складі російської імперії в другій половині XIX ст.

§15. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин

§16—17. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

§18. Особливості модернізації промисловості та сільського господарства

§19. Місто і село: життя в пореформену добу

§20. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

§21—22. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.

§23. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи

Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§24—25. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

§26—27. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—90-ті рр. XIX ст.

§28. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.

Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях

Наш край у другій половині XIX ст.

Розділ VI. Українські землі у складі російської імперії на початку XX ст.

§29. Соціально-економічний розвиток українських земель

§30. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

§31—32. Події революції 1905—1907 рр. на українських землях

§33. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§34. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.

§35—36. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§37—38. Розвиток освіти й науки

§39. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

§40. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

Практичне заняття. Традиції та побут української сім'ї

Наш край на початку XX ст.

Узагальнення за курсом історії України кінця XVIII — початку XX ст.

Основні терміни та поняття

Основні подіїПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.