Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за курсом. Історія України в контексті Раннього Нового часу*

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які основні події історії України вивчалися впродовж курсу? 2. Які історичні постаті найбільше вплинули на перебіг історії України в ХVІ—ХVІІІ ст.?

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж вивчення курсу, розвивати практичні вміння із систематизації та синхронізації матеріалу, уміння вести дискусію; сформулювати висновок щодо місця тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Робота в парах. Аналіз створеної синхронізованої хронологічної таблиці подій всесвітньої історії та історії України. Виділення ключових подій.

2. Робота в малих групах. Підготовка до проведення панельної дискусії.

Правила проведення:

1) Вибір ведучого.

2) Представлення спеціалістів з економічних, політичних, соціальних, релігійних, культурних питань.

3) На ключові виступи слід виділяти 10—15 хвилин, на інші — 3—5 хвилин.

4) Організаційний сценарій панельної дискусії може бути таким: а) відкриття; б) вступне слово ведучого, який має окреслити мету, завдання та очікувані результати, порядок проведення дискусії; в) виступи експертів (інформаційні повідомлення); г) обговорення; д) закриття.

5) Виступи всіх учасників, у тому числі запитання й відповіді на них (треба занотовувати).

ХІД РОБОТИ

I. Панельна дискусія «Внесок України Ранньомодерної доби у формування європейської цивілізації» Питання для обговорення:

1. Взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного й культурного життя козацької України та європейського суспільства загалом.

2. Місце України на тогочасній історичній карті. Цивілізаційні здобутки українського суспільства Ранньомодерної доби.

3. Внесок українського суспільства ХVІ—ХVΠІ ст. у загальноєвропейську культурну спадщину.

4. Типовість процесів і явищ загальноєвропейської та української історії Раннього Нового часу.

5. Роль козацтва в історії України та Європи загалом.

II. Підсумки заняття

Формулювання висновків відповідно до мети заняття.

* Ознайомтеся з планом-схемою «Як працювати на практичному занятті» (с. 252).