Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.*

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які договори впродовж другої половини XVII ст. уклали гетьмани з московським царем? Якими були їхні основні положення? 2. Які договори уклали гетьмани впродовж другої половини XVII ст. з Річчю Посполитою? Якими були їхні основні положення? 3. Які міжнародні договори були укладені щодо українських земель у другій половині XVII — на початку XVIII ст.? Якими були їхні основні положення? 4. Якими були основні положення Конституції П. Орлика?

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання розділу, розвивати практичні вміння із систематизації та синхронізації матеріалу, роботи з історичною картою, аналізу історичних джерел, створення презентацій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал про розвиток українських земель кінця 50-х рр. XVII — початку XVIII ст.

2. Робота в малих групах. Розподілити обов’язки та підготувати повідомлення з презентацією про одного з історичних діячів, сформулювати коротке судження про нього.

Рекомендований перелік історичних осіб: гетьмани Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко, Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, кошові отамани Іван Сірко, Кость Гордієнко, полковник Семен Палій, діячі церкви та культури Йосип Нелюбович-Тукальський, Феофан Прокопович, Стефан Яворський та інші (на вибір учителя/учительки).

* Ознайомтеся з планом-схемою «Як працювати на практичному занятті» (с. 252).

ХІД РОБОТИ

I. Робота з історичною картою

1. Простежте, як змінювалася територія Гетьманщини з кінця 50-х рр. XVII до початку XVIII ст. Порівняйте територію Гетьманщини за часів Б. Хмельницького та після завершення Руїни. Які землі були втрачені й чому?

2. Назвіть території Гетьманщини, які за цей час перебували під контролем Речі Посполитої, Московії та Османської імперії.

3. Покажіть місця, де відбулися події московсько-української війни 1658—1659 рр.; напрямки походу польських військ і козацьких полків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя, походів гетьмана П. Дорошенка, Чигиринських походів турецько-татарських військ; місця найголовніших битв, підписання найважливіших договорів; центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України; резиденції лівобережних і правобережних гетьманів; події Північної війни 1700—1721 рр.: напрямки козацьких походів, найважливіші битви тощо.

4. Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі в цей період.

5. Укажіть територію, охоплену повстанням С. Палія.

II. Робота із синхронізованою хронологічною таблицею «Європа в Ранньомодерну добу»

Додайте до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про період Руїни, Гадяцьку угоду, Андрусівське перемир’я, Бахчисарайський мирний договір, «Вічний мир», повстання під проводом С. Палія, зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі, Полтавську битву, ухвалення Конституції П. Орлика та інші (на вибір учителя/учительки).

IIІ. Робота з історичними джерелами

Проаналізуйте зміст договірних статей гетьманів (на вибір учителя/учительки), Гадяцької угоди, Конституції П. Орлика. Визначте на цій основі устрій Гетьманщини, порядок її відносин із Московією/Російською імперією (Річчю Посполитою, Швецією) та поміркуйте, якою мірою кожен із цих документів гарантував права й вольності правлячого стану, самостійність Гетьманщини.

IV. Робота в малих групах

Учні та учениці у складі малих груп проводять конкурс на кращу презентацію одного з історичних діячів із коротким судженням про нього.

V. Підсумки заняття

Учні та учениці формулюють висновки відповідно до мети заняття, визначаючи, чого вони навчилися на ньому.