Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Узагальнення за розділом I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

1. Проведіть конкурс знавців понять і термінів, що вивчалися в розділі. Для перемоги в ньому необхідно навести найбільшу кількість правильних визначень термінів і понять.

Рекомендований перелік термінів і понять: фільварок, оренда, рента, панщина, унійна (греко-католицька) церква, полемічна література, церковні братства, слов’яно-греко-латинська школа, колегіум (колегія), академія, вертеп, гравюра, українське бароко.

2. Об’єднайтеся в команди й проведіть гру «Чотири зупинки».

Правила гри. Уявіть, що за допомогою машини часу ви опинилися у Східній Європі XVI — першої половини XVII ст. й змогли побачити, що відбувалося в цей час. Розіграйте невеликі інсценівки таких епізодів: 1) польське місто Люблін під час роботи сейму 1569 р. і прийняття рішення про об’єднання Корони Польської та Великого князівства Литовського; 2) робота церковних соборів 1596 р. в Бересті; 3) боротьба за відновлення православної ієрархії у 20-х рр. XVII ст.; 4) архітектурні пам’ятки Львова в XVI — першій половині XVII ст.

3. Робота в парах. Розподіліть ролі та відтворіть уявні діалоги, які могли відбутися між: 1) прибічником і противником об’єднання Литви та Польщі в одну державу; 2) представниками привілейованого і напівпривілейованого станів на українських землях у XVI ст.; 3) прибічником і противником унії православної і католицької церков; 4) учнем Києво-Могилянської колегії та людиною, що збирається там навчатися.

4. Робота в малих групах. Обговоріть і презентуйте висновки класу: 1) наслідки укладення Люблінської унії для українського суспільства; 2) роль фільваркового господарства в соціально-економічному житті тогочасної України; 3) вплив Реформації і Контрреформації на суспільне життя українців у Речі Посполитій; 4) історичне значення розвитку книговидання та шкільництва на території України в XVI — першій половині XVII ст.

5. Колективне обговорення. Висловіть обґрунтовані судження про роль у подіях на українських землях XVI — першої половини XVII ст. таких історичних діячів і діячок: В.-К. Острозький, Г. Острозька, І. Федорович, Іпатій Потій, Йосиф Велямин Рутський, Г. Смотрицький, М. Смотрицький, І. Вишенський, А. Заславська-Гольшанська, Г. Гулевичівна, Йов Борецький, Петро Могила.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом І

Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)