JustClass

Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в п’ять розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, необхідно перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, імена історичних осіб, нові поняття й терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового.

Розділ I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 1. Українські землі в першій половині XVI ст. Люблінська унія 1569 р.

§ 2—3. Соціальна структура суспільства та економічне життя на українських землях у XVI ст.

§ 4. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

§ 5. Церковне життя в XVI ст.

§ 6. Укладення Берестейської церковної унії

§ 7—8. Церковне життя в першій половині XVII ст.

§ 9. Культура України XVI ст.

§ 10. Культура України першої половини XVII ст.

Практичне заняття за розділом I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

Узагальнення за розділом I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

Розділ II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 11—12. Поява українського козацтва та перших Січей

§ 13. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького

§ 14—15. Запорозька Січ — козацька республіка. Козацькі війни (повстання) кінця XVI ст.

§ 16. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний

§ 17—18. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Практичне заняття за розділом II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

Узагальнення за розділом II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 19—20. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни

§ 21. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр.

§ 22. Українська козацька держава — Військо Запорозьке

§ 23—24. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

§ 25—26. Українська козацька держава в системі міжнародних відносин

§ 27. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

Практичне заняття за розділом III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Узагальнення за розділом III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Розділ IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 28—29. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманщини. Андрусівське перемир’я

§ 30—31. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.

§ 32. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу козацької України між Московським царством і Річчю Посполитою

§ 33. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

§ 34—35. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманства І. Мазепи

§ 36—37. Участь Гетьманщини в Північній війні. Конституція П. Орлика

§ 38—39. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Практичне заняття за розділом IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

Узагальнення за розділом IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 40. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

§ 41. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

§ 42—43. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

§ 44. Правобережжя та західноукраїнські землі в середині XVIII ст.

§ 45. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

§ 46—47. Культура України в другій половині XVIII ст.

Практичне заняття за розділом V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

Узагальнення за розділом V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу

Практичне заняття за курсом. Історія України в контексті Раннього Нового часу

Основні дати та події

Плани-схеми для різних форм роботи