Підручник з Історії України. 9 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 9 клас. Гісем - Нова програма

Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Тож ознайомимося з його структурою. Матеріал поділено на вісім розділів, що містять кілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з пунктів. Дати основних подій, поняття і терміни, імена історичних діячів, на які слід звернути увагу та запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом. Окремими врізками подаються тлумачення найважливіших понять.

Вступ

§1. Вступ до історії України кінця XVIII

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

§3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби

§4. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України

§5. Початок українського національного відродження

§6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести

Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух

Розділ ІI. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

§8. Початок українського національного відродження

§9. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях

Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця

Розділ ІIІ. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури

§11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Практичне заняття. Повсякденне життя

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ ІV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§12. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин

§13. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

§14. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства

§15. Місто і село: життя в пореформену добу

§16. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

§17. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.

§18. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи

Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§19—20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

§21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—80-ті рр. XIX ст.

§22. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.

Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях

Розділ VІ. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

§23. Соціально-економічний розвиток українських земель

§24. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

§25. Події революції 1905—1907 рр. на українських землях

§26. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

Розділ VІІ. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§27. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.

§28—29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Розділ VІІІ. Культура України в середині XІХ — на початку XX ст.

§30—31. Розвиток освіти й науки

§32. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

§33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

Практичне заняття. Традиції та побут української сім'ї

Наш край на початку XX ст.

Основні терміни та поняття

Основні подіїПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.