Історія України. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 14. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ: якими були передумови та причини Національно-визвольної війни; про Б. Хмельницького та його соратників; якими були події початку війни; що таке «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.», «Українська революція XVII ст.», «Микитинська Січ».

ПРИГАДАЙТЕ: 1. Наведіть факти, що свідчать про погіршення соціально-економічного становища та національно-релігійні утиски українського населення польською владою. 2. Якими були причини козацько-селянських повстань у 20—30-х рр. XVII ст.?

1. Передумови та причини Національно-визвольної війни. Найважливішою подією історії України середини XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу. Її спалах був обумовлений загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили формування передумов війни.

У цей час ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Унаслідок збільшення на українських землях володінь польської шляхти селяни втрачали землю та ставали кріпаками. Значно погіршилося також життя міщан і реєстрових козаків. Серед козацтва посилювалося невдоволення ігноруванням владою його станових інтересів.

Критичним стало становище в національно-релігійній сфері. Незважаючи на проголошувану свободу віросповідання, утиски православних не припинялися. На тогочасних українських землях релігійні обмеження стали чинником, що об’єднував представників різних верств у протестах проти влади.

Політичне становище також залишалося тяжким. Усвідомлюючи себе спільнотою з власними культурними традиціями, українське населення не бачило можливостей для свого повноцінного розвитку за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої.

Назрівали також психологічні передумови до вибуху Національно-визвольної війни. Ступінь і характер насильства в діях землевласників, орендарів, управителів та урядовців викликали в українському суспільстві озлобленість і прагнення помститися за завдані кривди.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. — збройна боротьба представників різних верств українського населення під проводом Б. Хмельницького.

Українська революція XVII ст. — політичний процес, який розгортався в українському суспільстві в 1648—1676 рр. Він став поєднанням боротьби за національне визволення, соціальних протестів, збройної боротьби та спричинив глибокі зміни в більшості сфер життя.

Передумови Національно-визвольної війни:

  • невдоволення населення швидким зростанням володінь польської шляхти на українських землях;
  • посилення національно-релігійних утисків православних українців;
  • невідповідність між фактичним набуттям козаками політичного лідерства в українському суспільстві й обмеженнями, що накладалися на них владою за «Ординацією Війська Запорозького...» 1638 р.;
  • слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму), яка не мала достатніх повноважень та авторитету, щоб контролювати дії польської шляхти на українських землях.

Б. Хмельницький про основну причину Національно-визвольної війни (Із Літопису гадяцького полковника Григорія Грабянки початку ХVІІІ ст.)

Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й домівки, не те, що позбавляли їх земної Батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами... (усе це ще могли б стерпіти козаки), а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних душ.

1. Робота в парах. Обговоріть і визначте, у чому Б. Хмельницький вбачав основну причину війни українського народу проти польської влади. 2. Наведіть приклади боротьби українців за православну віру в першій половині XVII ст.

Національно-визвольну війну вважають складовою Української революції XVII ст. (1648—1676 рр.). Після закінчення Національно-визвольної війни українські землі охопили старшинські міжусобиці та руйнування господарського життя (вересень 1657 — червень 1663 р.), що спричинили поділ України на два гетьманства та боротьбу за возз’єднання Української козацької держави (червень 1663 — вересень 1676 р.).

2. Б. Хмельницький та його соратники. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. тривала від 1648 до 1657 р. Вона мала національно-визвольний, релігійний та соціальний характер. Її рушійною силою стали козаки, міщани, селяни, православне духовенство, частина дрібної русинської шляхти. Очолював їх Богдан Хмельницький.

Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію, яка боролася за визволення козацької України, Б. Хмельницький зміг, спираючись на своїх соратників. Серед них були представники різних станів — козацтва, русинської шляхти, міщан. У роки війни вони стали талановитими воєначальниками, будівничими держави, дипломатами. До найближчого оточення Б. Хмельницького належали Іван Богун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джеджалій, Максим Кривоніс, Іван Виговський, Антон Жданович та інші. Соратники Б. Хмельницького мали різні погляди з багатьох питань. Одні його товариші були досить поміркованими, інші — налаштованими радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення українських земель.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

Період

Основний зміст

1648—1649 рр.

Наростання боротьби. Визнання Річчю Посполитою обмеженої автономії козацької України

1650—1653 рр.

Тривала й виснажлива боротьба повстанців з урядовими силами

1654—1655 рр.

Зміни в перебігу війни, спричинені отриманням козацькою Україною військової допомоги від Московської держави

1656—1657 рр.

Спільні дії українсько-шведсько-трансільванських сил проти Речі Посполитої

Прапор війська Б. Хмельницького з фондів Військового музею у Стокгольмі (Швеція)

Гетьман Богдан Хмельницький. Невідомий художник. XVIII ст.

Богдан (Зиновій) Хмельницький — провідник Національно-визвольної війни 1648—1657 рр., творець Української козацької держави та її перший гетьман. Місцем його народження вважається хутір Суботів (поблизу Чигирина). Він походив із дрібної русинської шляхти, освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівському єзуїтському колегіумі. Із юнацьких років Б. Хмельницький перебував на військовій службі. У 1620 р. разом із батьком він брав участь у поході польського війська до Молдавії проти Османської імперії. У битві під Цецорою батько загинув, а Б. Хмельницький потрапив до турецького полону, із якого його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська, згодом став його писарем.

Б. Хмельницький брав участь у походах проти Кримського ханства, а під час повстань 20—30-х рр. XVII ст. виступав на боці козацтва. У січні 1648 р. він очолив Національно-визвольну війну, у якій проявив себе як досвідчений полководець, талановитий дипломат і мудрий державний діяч. Осмислюючи досвід визвольної боротьби, він сформулював ідею створення окремої Української козацької держави в її етнічних межах і розпочав здійснення своєї мети. Б. Хмельницький домігся визнання Української козацької держави у світі.

3. Початок війни. Приводом до початку повстання, що переросло в Національно-визвольну війну, стала особиста кривда, завдана Б. Хмельницькому чигиринським підстаростою Данієлем Чаплинським. Разом зі своїми слугами він навесні 1647 р. пограбував та зруйнував родинний хутір Б. Хмельницького Суботів. Звернення до суду й навіть до короля з вимогами покарати нападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості, Б. Хмельницький приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади. Його вирішили розпочати захопленням Трахтемирова, де перебував урядовий комісар реєстрового козацтва Яцек Шемберк. Домовилися також направити послів до кримського хана й турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак про наміри повстанців стало відомо владі. Б. Хмельницького заарештували й кинули до в’язниці в Чигирині. Звідти він утік завдяки допомозі чигиринського полковника Михайла-Станіслава Кричевського та своїх друзів.

На початку січня 1648 р. Б. Хмельницький із загоном прибічників прибув на Запорожжя й розташувався недалеко від Микитинської Січі. Порозумівшись із козаками, що перебували в залозі на Січі, 25 січня 1648 р. він без бою оволодів нею. При цьому значна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаються початком Національно-визвольної війни.

  • Чи розпочалася б війна, якби не відбулося події, що стала приводом до неї? Поясніть свою думку.

Богданові руїни в Суботові. Художник Т. Шевченко. 1845 р.

Микитинська Січ — Запорозька Січ, заснована козаками влітку 1639 р. після ліквідації Базавлуцької Січі. Вона проіснувала до 1652 р.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (події 1648—1650 рр.)

Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Б. Хмельницького обрали гетьманом Війська Запорозького. Він звернувся до українського народу й закликав усіх небайдужих до долі своєї Батьківщини вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування. Водночас посольство гетьмана в березні 1648 р. уклало договір про військово-політичний союз із кримським ханом Іслямом III Гераєм. Відповідно до нього на допомогу українським козакам хан пообіцяв надіслати, імовірно, 6 тис. кримськотатарських кіннотників (існують припущення, що їх було значно більше).

На кінець квітня 1648 р. гетьману вдалося зібрати 5 тис. козаків і 6 тис. кримських татар. Проти них виступило польське військо, очолюване коронним гетьманом М. Потоцьким, що налічувало близько 18 тис. вояків, із яких 6 тис. становили реєстрові козаки. На відміну від козацьких виступів попередніх років, у 1648 р. боротьба проти польсько-шляхетського панування на українських землях набула великого розмаху та поширилася на більшість суспільства.

Пам’ятний знак на місці розташування Микитинської Січі, де Б. Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорозького, у м. Нікополь (Дніпропетровська обл.). Сучасний вигляд

Працюємо з хронологією

25 січня 1648 р. — оволодіння Б. Хмельницьким Микитинською Січчю, що є початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

1648—1676 рр. — Українська революція XVII ст.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що... Чому?

  • На кінець 40-х рр. XVII ст. політика, здійснювана Річчю Посполитою на українських землях, призвела до появи великої кількості невдоволених серед різних верств суспільства. Це створило передумови до початку національно-визвольної боротьби.
  • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. розпочалася після оволодіння Б. Хмельницьким і його прибічниками Микитинською Січчю.
  • Б. Хмельницький згуртував більшість українського суспільства для боротьби за свої права і свободи.

Запитання та завдання

1. Перевірте свої знання за допомогою навчальної гри «Додайте початок». Правила гри. Учитель/учителька наводить закінчення речень, до яких необхідно додати відповідний із їхнім змістом початок. Зразок речень: 1) ...стало соціально-економічною передумовою війни; 2) ...стало національно-релігійною передумовою війни; 3) ...вважається політичною передумовою війни; 4) ...перетворилося на психологічну передумову війни; 5) ...стало приводом до війни.

2. Назвіть причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 3. Що вам відомо про провідника Національно-визвольної війни 1648—1657 рр. і його соратників? 4. Як розпочалася війна?

5. Покажіть на карті (с. 75) місця подій, пов’язаних із початком Національно-визвольної війни. 6. Колективне обговорення. Б. Хмельницький вважав, що головною причиною війни стали утиски українського православного населення в релігійній сфері. Якою є ваша точка зору щодо ролі релігійного чинника в розвитку суспільства? 7. Розпочніть складати в зошиті таблицю «Національно-визвольна війна українського народу с ередини XVII ст.».

Період

Основні події періоду

Підсумки періоду

воєнні

суспільно-політичні

8. Український історик ХХ ст. І. Крип’якевич писав: «Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір’я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення та інтереси. Народні маси зустріли Б. Хмельницького з цілковитим довір’ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їхніх інтересів». Підготуйте повідомлення з презентацією про життєвий шлях Б. Хмельницького напередодні війни та на її початку. 9. До уроку узагальнення за розділом підготуйте навчальний проєкт «Державотворча діяльність видатних представників українського козацтва в роки Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.». Для виконання завдань 8 і 9 скористайтеся відповідними планами-схемами в електронному додатку.

Роки Української революції ХVІІ ст. стали трагедією для єврейської громади на українських землях. Зокрема, про це розповідається в єврейській хроніці уродженця Острога равіна Натана Ганновера «Болото безоднє», яку було видано в 1653 р. у Венеції (Італія).

Хроніка містить відомості про те, як на початку Національно-визвольної війни 1648—1657 рр. єврейське населення на території сучасної України зазнавало численних погромів, виселень або примусового навернення у православ’я. Усього за період Української революції близько 300 єврейських громад припинили своє існування, при цьому кожного другого їх представника було вбито.

Загальна кількість жертв серед єврейського населення оцінюється від декількох десятків тисяч до 100 тис. осіб і більше.