Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Шановні учні!

Цього року ви продовжите вивчати курс історії України. Як ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися з його структурою. Весь матеріал у ньому поділено на п’ять розділів, кожен із яких містить від п’яти до десяти параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова й дати, а також тлумачення основних термінів і понять.

Вступ

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура суспільства та економічне життя

§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

§ 3. Виникнення українського козацтва та перших січей

§ 4. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства

§ 5. Церковне життя в XVI ст.

§ 6. Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

§ 7. Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.»

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 8. Берестейська церковна унія та її наслідки

§ 9. Соціально-економічний розвиток українських земель

§ 10. Кримське ханство

§ 11. Походи козаків першої чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

§ 12. Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 13. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

§ 14. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання

§ 15. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва

Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 16. Початок Національно-визвольної війни

§ 17. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр.

§ 18. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

§ 19. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

§ 20. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

§ 21. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина

Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 22. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я

§ 23. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.

§ 24. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою

§ 25. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки

§ 26. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи

§ 27. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. П. Орлик і його Конституція

§ 28. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Наш край наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50­х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 29. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

§ 30. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

§ 31. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

§ 32. Правобережжя та західноукраїнські землі в другій половині XVIII ст. Національно-визвольна боротьба українського народу

§ 33. Культура України в другій половині XVIII ст.

Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела

Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.

Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

Узагальнення до курсу. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину

Плани-схеми для організації самостійної роботи