Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Плани-схеми для самостійної роботи

Як проводити інтерв'ювання

Основним методом збору матеріалів з усної історії є інтерв'ю. Дослідник, який його проводить, називається кореспондентом, а особа, у якої беруть інтерв’ю, — респондентом.

1. Проведіть попередню роботу з респондентом, заздалегідь ознайомте його із запитаннями, щоб він зміг пережити первинну емоційну оцінку, продумати свою відповідь.

2. Створіть емоційний фон розповіді, змалюйте можливу аудиторію читачів, для яких створюється текст, щоб респондент був натхненний важливістю поставленого перед ним завдання й намагався максимально відповідати вимогам кореспондента.

3. Складіть опитувальник так, щоб питання побічно перекривали одне одного й тим самим дозволяли перевірити ступінь щирості та об’єктивності розповіді респондента.

4. Для опитування використовуйте аудіотехніку, однак це не має бути нав’язливим. Найкраще підійде невеликий диктофон, щоб респондент не відчував себе скутим перед мікрофоном або камерою.

5. Під час бесіди ставте не навідні, а уточнюючі запитання. Уникайте нав’язування респонденту певних оцінок, але стежте, щоб кожен факт, що ним згадується, був зрозумілим.

6. Під час розшифровки інтерв’ю обов’язково позначте паузи, особливості реакції респондента, буквально відтворюйте всі його слова й вирази, не піддаючи текст навіть граматичному редагуванню. Укажіть дату запису; дату розшифровки; прізвище того, хто робив запис і розшифровку; прізвище, ім’я, по батькові респондента, дату його народження й домашню адресу.

7. До аудіофайла додайте текстовий файл інтерв’ю.

(За матеріалами: https://europsyhistory.wordpress.com/)

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті

1. З’ясуйте тему і мету практичного заняття.

2. Повторіть матеріал, який необхідно пригадати для роботи на практичному занятті.

3. Відповідно до рекомендацій учителя виконайте завдання для підготовки до практичного заняття.

4. Опрацюйте до заняття джерела, наведені в рубриці «Документи розповідають» (якщо вчителем не визначено іншого завдання) і дайте відповіді на запитання до них.

5. На практичному занятті працюйте відповідно до пропозицій, наведених у підручнику (хід роботи), якщо відсутні інші вказівки вчителя.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст