Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основні дати та події

1945 — початок 1950-х рр. — період відбудови

16 серпня 1945 р. — договір між СРСР та Польщею про радянсько-польський кордон

Осінь 1945 — весна 1946 р. — «велика блокада»

Березень 1946 р. — рішення Львівського (неканонічного) собору УГКЦ про скасування Берестейської унії 1596 р., розрив із Римом і підпорядкування греко-католиків РПЦ

1946 р. — запуск першого в УРСР і СРСР атомного реактора

1946 р. — схвалення плану четвертої п’ятирічки — «п’ятирічки відбудови»

1946—1947 рр. — масовий штучний голод в Україні

1946—1953 рр. — «ждановщина»

Лютий 1947 р. — підписання делегацією УРСР мирних договірів із союзниками Німеччини (Італія, Румунія, Угорщина, Фінляндія)

Березень—липень 1947 р. — операція «Вісла»

21 жовтня 1947 р. — операція «Захід»

1947 р. — грошова реформа, скасування карткової системи

1947—1948 рр. — репресії проти біологів (генетиків), кібернетиків та інших вчених

1948—1949 рр. — УРСР є непостійним членом Ради Безпеки ООН

1948—1950 рр. — виготовлення під керівництвом С. Лебедева першої в Європі цифрової обчислювальної машини

Серпень 1949 р. — приєднання Мукачівської єпархії УГКЦ до РПЦ

1949 р. — зміна державних символів УРСР

5 березня 1950 р. — загибель Р. Шухевича

1950 р. — завершення колективізації на західноукраїнських землях

1951 р. — обмін прикордонними ділянками між Польщею та УРСР, остаточне визначення західного кордону УРСР

5 березня 1953 р. — смерть Й. Сталіна, початок десталінізації

1953—1954 рр. — зміна партійно-державного керівництва в УРСР

Лютий 1954 р. — передача Кримської області до складу УРСР

1954 р. — початок освоєння цілинних земель

1955 р. — стаття О. Довженка «Мистецтво живопису і сучасність»

Лютий 1956 р. — XX з’їзд КПРС, доповідь М. Хрущова «Про “культ особи” та його наслідки»

30 червня 1956 р. — постанова ЦК КПРС «Про подолання “культу особи” та його наслідків»

1956 р. — створення Міністерства культури УРСР

24 грудня 1957 р. — звільнення О. Кириченка з посади першого секретаря ЦК КПУ; обрання на цю посаду М. Підгорного

1957 р. — запровадження системи раднаргоспів; початок масового житлового будівництва

1958 р. — запровадження обов’язкового 8-річного навчання

1958 р. — ліквідація МТС

1958—1961 рр. — Українська робітничо-селянська спілка (УРСС)

Квітень 1959 р. — ухвалення Закону УРСР «Про зміцнення зв’язку школи із життям і про подальший розвиток системи народної освіти в УРСР», за яким вивчення української мови здійснювалося за бажанням батьків учнів

1959 р. — адміністративне запровадження в сільському господарстві вирощування кукурудзи без урахування природно-кліматичних та інших умов

1960 р. — утворення клубу творчої молоді «Сучасник» у Києві

1960 р. — створення республіканських раднаргоспів в УРСР

Друга половина 1960-х рр. — економічна реформа («косигінська реформа»)

Жовтень 1961 р. — ухвалення XXII з’їздом КПРС нової Програми партії, у якій зазначалося, що «сучасне покоління радянських людей житиме при комунізмі»

1961 р. — грошова реформа

Лютий 1963 р. — республіканська конференція з питань культури української мови

Липень 1963 р. — звільнення пленумом ЦК КПУ від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ М. Підгорного; призначення на цю посаду П. Шелеста

14 жовтня 1964 р. — усунення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС; обрання на цю посаду Л. Брежнєва

20 листопада 1964 р. — пленум ЦК КПРС скасував реформи М. Хрущова щодо перебудови партії та об’єднав промислові й сільськогосподарські комітети в єдині органи

1964 р. — запровадження пенсій для колгоспників

1964—1967 рр. — діяльність дисидентської організації Український національний фронт (УНФ)

1964—1982 рр. — період «застою»

Квітень 1965 р. — демонстрація у Львові під час судового процесу над братами Б. і М. Горинями

Серпень-вересень 1965 р. — перша велика хвиля арештів інтелігенції (дисидентів), працівників культури України (брати Б. і М. Горині, П. Заливаха, С. Караванський, В. Мороз, М. Осадчий, А. Шевчук та інші)

4 вересня 1965 р. — маніфестація проти арештів української інтелігенції в кінотеатрі «Україна» в Києві

Вересень—грудень 1965 р. — праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

1966—1970 рр. — восьма «золота» п’ятирічка

Квітень 1968 р. — протест 139 діячів України проти арештів і утисків української культури. Лист творчої молоді Дніпропетровська проти зросійщення

Червень 1969 р. — лист українських політв’язнів (М. Горинь, І. Кандиба, Л. Лук’яненко) до ООН про жорстокість щодо політв’язнів

Січень 1970 р. — судовий процес над ініціаторами листа молоді Дніпропетровська (І. Сокульський, М. Кульчицький, В. Савченко)

1970 р. — початок нелегального виходу опозиційного журналу «Український вісник» (редактор В. Чорновіл)

Січень—травень 1972 р. — друга велика хвиля арештів інтелігенції України (В. Чорновіл, Є. Сверстюк, І. Світличний, М. Осадчий, В. Стус, І. Калинець, І. Стасів-Калинець, О. Романюк, Н. Світлична та інші)

25 травня 1972 р. — звільнення П. Шелеста від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ; обрання на цю посаду В. Щербицького

9 жовтня 1976 р. — заснування Української Гельсінської групи (УГГ) на чолі з М. Руденком

1978 р. — запровадження обов’язкової загальної середньої освіти

19—20 квітня 1978 р. — ухвалення останньої Конституції УРСР

1982 р. — прийняття Продовольчої програми СРСР 1982—1990 рр.; створення агропромислових комплексів (АПК)

1985—1991 рр. — період «перебудови» в СРСР

26 квітня 1986 р. — аварія на Чорнобильській АЕС

Січень 1987 р. — пленум ЦК КПРС «Про перебудову і кадрову політику»

Червень 1987 р. — пленум ЦК КПРС «Про докорінну перебудову управління економікою»

18 червня — 1 липня 1988 р. — XIX Всесоюзна конференція КПРС

1988 р. — святкування 1000-ліття прийняття християнства на Русі

Березень 1989 р. — вибори народних депутатів СРСР на альтернативній основі

Травень-червень 1989 р. — І З’їзд народних депутатів СРСР

Липень 1989 р. — загальноукраїнський страйк шахтарів

8—10 вересня 1989 р. — Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову

Жовтень 1989 р. — прийняття Верховною Радою УРСР Закону «Про мови в Українській РСР»

1989—1991 рр. — формування багатопартійної системи в Україні

Березень 1990 р. — вибори до Верховної Ради УРСР на альтернативній основі

16 липня 1990 р. — прийняття Декларації про державний суверенітет України

23 липня 1990 р. — обрання Головою Верховної Ради УРСР Л. Кравчука

3 серпня 1990 р. — Закон УРСР «Про економічну самостійність»

2—17 жовтня 1990 р. — «революція на граніті»

Лютий 1991 р. — ухвалення постанови Верховної Ради УРСР про відновлення автономії Криму

17 березня 1991 р. — Всесоюзний референдум про подальшу долю СРСР

19—21 серпня 1991 р. — спроба державного перевороту в СРСР

24 серпня 1991 р. — ухвалення Акта проголошення незалежності України

1 листопада 1991 р. — прийняття Декларації прав національностей України

1 грудня 1991 р. — підтвердження Акта проголошення незалежності України на Всеукраїнському референдумі. Вибори Президента України. Перемога Л. Кравчука

6 грудня 1991 р. — прийняття Закону «Про Збройні Сили України»

1991 р. — прийняття Закону «Про свободу совісті та релігійних організацій»

1992 р. — запровадження багаторазових купоно-карбованців; вихід із рублевої зони; створення Української православної церкви Київського патріархату

Липень 1993 р. — схвалення Верховною Радою України «Основних напрямів зовнішньої політики України»

19 жовтня 1993 р. — прийняття Воєнної доктрини України

1992—1994 рр. — період гіперінфляції

Січень 1994 р. — підписання Україною угоди про ліквідацію ядерної зброї

27 березня 1994 р. — позачергові вибори до Верховної Ради України

Червень-липень 1994 р. — позачергові вибори Президента України; перемога Л. Кучми

8 червня 1995 р. — прийняття Конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України

9 листопада 1995 р. — набуття членства України в Раді Європи

28 червня 1996 р. — прийняття Конституції України

1996 р. — запровадження власної грошової одиниці — гривні

31 травня 1997 р. — Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (у грудні 2018 р. не був продовжений)

29 березня 1998 р. — вибори народних депутатів України за змішаною виборчою системою

1999 р. — вибори Президента України; перемога Л. Кучми

16 квітня 2000 р. — Всеукраїнський референдум за народною ініціативою

5—14 грудня 2001 р. — Всеукраїнський перепис населення

Зима-весна 2001 р. — політична криза, «касетний скандал»

2001 р. — запровадження 12-річної освіти в загальноосвітніх закладах і 12-бальної системи оцінювання

31 березня 2002 р. — вибори народних депутатів до Верховної Ради України та місцевих рад

Травень 2002 р. — заява України про бажання вступити до НАТО

2002 р. — прийняття Верховною Радою України Закону «Про вищу освіту»

2003 р. — конфлікт України та Росії навколо острова Тузла

Жовтень—грудень 2004 р. — вибори Президента України; перемога В. Ющенка

Листопад-грудень 2004 р. — «помаранчева революція»

2005 р. — визнання за Україною статусу країни з ринковою економікою

2005—2006, 2008—2009 рр. — «газові війни» Росії проти України

Березень 2006 р. — вибори до Верховної Ради України

28 листопада 2006 р. — прийняття Верховною Радою Закону «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні»

2007 р. — дострокові вибори до Верховної Ради України

2008 р. — вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)

2008—2009 рр. — економічна криза

2010 р. — вибори Президента України; перемога В. Януковича

22 листопада — 3 грудня 2010 р. — Податковий Майдан

3 липня — 8 серпня 2012 р. — Мовний Майдан

28 жовтня 2012 р. — вибори до Верховної Ради України

Листопад 2013 — лютий 2014 р. — Революція Гідності

20 лютого 2014 р. — початок прямої збройної агресії Росії проти України

Березень 2014 р. — окупація Криму Росією

Квітень 2014 р. — початок проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України

25 травня 2014 р. — позачергові вибори Президента України; перемога П. Порошенка

Вересень 2014 р. — укладення перших Мінських домовленостей

2014 р. — укладення Угоди про асоціацію України з ЄС

Січень 2015 р. — укладення других Мінських домовленостей

14 жовтня 2015 р. — підписання указу про створення Національної ради з питань антикорупційної політики

30 квітня 2018 р. — завершення АТО, початок Операції Об’єднаних сил (ООС)

25 листопада 2018 р. — атака російського флоту проти українських кораблів, полонення українських моряків

15 грудня 2018 р. — об’єднавчий Собор, створення єдиної Православної церкви України

6 січня 2019 р. — надання Томосу Православній церкві України

7 лютого 2019 р. — Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)»

31 березня 2019 р. — вибори Президента України; перемога В. Зеленського

21 липня 2019 р. — дострокові вибори до Верховної Ради України

ГДЗ до підручника можна знайти тут.