Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Практичне заняття 3. Вирвані з коренем. Депортації українців і українок у 1944—1951 рр.: причини, етапи, наслідки (на підставі дослідження документальних джерел)

ПРИГАДАЙТЕ:

1. Що таке депортація? 2. Якими були причини депортації українців та українок у 1944—1951 рр.? 3. Назвіть наймасштабніші депортації українського населення в зазначений період. 4. Укажіть кількість жертв депортацій українського населення. 5. Визначте основні наслідки депортацій українського населення.

МЕТА: спираючись на здобуті теоретичні знання, проаналізувати документальні джерела й сформувати уявлення про причини, етапи і наслідки депортацій українського населення в зазначений період.

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті наведено на с. 253.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (теми розподіляє вчитель)

1. Підготувати повідомлення «Депортації українців та українок у 1944—1951 рр.».

2. На підставі опрацювання свідчень жертв депортацій українського населення в цей період створити презентацію «Свідчення очевидців: чому, як відбувалися й до чого призводили депортації».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою виконаних завдань, обговоріть результати їх виконання й визначте найцікавіші роботи.

2. Запропонуйте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Презентуйте класу визначені в групах найцікавіші з підготовлених до уроку завдань.

4. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.

Узагальнення знань за розділом 1. Україна в перші післявоєнні роки

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом 1. Україна в перші післявоєнні роки