Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Практичне заняття 2. «Війна пішла, а горе залишилось...»: повсякденне життя післявоєнних років

ПРИГАДАЙТЕ:

1. Що таке повсякденне життя? 2. Наведіть приклади явищ повсякденного життя. 3. Яким було повсякденне життя населення України в 1930-х рр.? 4. Назвіть явища і події перших післявоєнних років, які впливали на повсякденне життя населення республіки. Поясніть свою точку зору.

МЕТА: на основі здобутих знань, підготовлених повідомлень (презентацій) і досліджень з'ясувати характерні риси повсякденного життя населення УРСР у перші післявоєнні роки.

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті та проведення інтерв'ювання наведено на с. 253.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (теми розподіляє вчитель)

1. Підготувати повідомлення (презентацію) на тему «Повсякденне життя населення УРСР у перші післявоєнні роки».

2. Підготувати «Фотоальбом “Повсякденне життя українців і українок у перші післявоєнні роки”».

3. Провести інтерв’ю з особами, які проживали в цей час в УРСР, на тему «Повсякденне життя післявоєнної УРСР очима сучасника».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених завдань, обговоріть результати їх виконання й визначте найцікавіші роботи.

2. Запропонуйте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Презентуйте класу визначені в групах найцікавіші з підготовлених до уроку завдань.

4. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.